Den fulde tekst
L 55
Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven. (Justering af tillægsafgift på alkoholsodavand).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 9/11 05 Tillæg A 1572
Lovf som fremsat 9/11 05 Tillæg A 1558
1.beh 18/11 05 FF 1230
Betænkning 7/12 05 Tillæg B 164
2.beh 13/12 05 FF 2098
Lovf optrykt efter 2.beh 13/12 05
3.beh 16/12 05 FF 2383
Lovf som vedt 16/12 05 Tillæg C 233
Lov nr 1410 af 21. december 2005
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), René Skau Björnsson (S), Mikkel Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Ved indførelsen af tillægsafgiften på alkoholsodavand pr. 1. juni 2005 viste det sig, at der var begået fejl i forbindelse med afgrænsningen af det afgiftspligtige vareområde. Tillægsafgiften på alkoholsodavand er en del af udmøntningen af finanslovaftalen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 112 stemmer (V, S, DF, KF, RV, SF og EL) mod (ved en fejlafstemning) 1 (V).