Den fulde tekst
L 65
Forslag til lov om juridisk rådgivning.
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 16/11 05 Tillæg A 1998
Lovf som fremsat 16/11 05 Tillæg A 1978
1.beh 9/12 05 FF 2054
Betænkning 6/4 06 Tillæg B 925
2.beh 25/4 06 FF 5986
Lovf optrykt efter 2.beh 25/4 06
3.beh 4/5 06 FF 6624
Lovf som vedt 4/5 06 Tillæg C 519
Lov nr 419 af 9. maj 2006
Ordførere: (1.beh) Søren Pind (V), John Dyrby Paulsen (S), Kim Christiansen (DF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Anne Baastrup (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer navnlig, at forbuddet mod markedsføring af juridisk rådgivning i lov om ydelse af juridisk bistand samt om detektivvirksomhed (vinkelskriverloven) ophæves. Der fastsættes nærmere regler om god skik for juridisk rådgivning, og Forbrugerombudsmanden skal føre tilsyn med overholdelsen af disse regler. Loven omfattes af lovovervågning.
Justitsministeren stillede et ændringsforslag, som indebærer, at kun juridisk rådgivning ydet til forbrugere er omfattet.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 63 stemmer (V, DF og KF) mod 47 (S, RV, SF og EL).