Den fulde tekst
L 75
Forslag til lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding. (Lempelse af krav til kommunale begravelsespladser m.v.).
Af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech (V)).
Fremsat skr 21/2 08 Tillæg A 2807
Lovf som fremsat 21/2 08 Tillæg A 2794
1.beh 28/2 08 FF 2025
Betænkning 23/4 08 Tillæg B 605
2.beh 15/5 08 FF 4807
Lovf optrykt efter 2.beh 15/5 08
3.beh 22/5 08 FF 5185
Lovf som vedt 22/5 08 Tillæg C 626
Lov nr 502 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Per Bisgaard (V), Karen J. Klint (S), Jesper Langballe (DF), Pernille Vigsø Bagge (SF), Henrik Rasmussen (KF), Bente Dahl (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Naser Khader (NY).
Ministre: (1.beh) kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech).
Efter 1.beh henvist til Kirkeudvalget(KIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skaber hjemmel til, at kommuner kan anlægge begravelsespladser, herunder i skove, uden at der i den forbindelse stilles krav om opførelse af kapel, når der alene skal ske urnenedsætteser på begravelsespladsen.
Loven overfører endvidere dele af Kirkeministeriets kompetence i medfør af begravelsesloven til stiftsmyndighederne.
Endelig forenkler loven proceduren vedrørende spredning af asken efter afdøde personer over åbent hav.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 111 stemmer.