Den fulde tekst
L 1
Forslag til lov om ændring af tronfølgeloven. (Ligestilling mellem kønnene i arvefølgen – fremsat i henhold til proceduren i grundlovens § 88).
Af statsministeren (Anders Fogh Rasmussen (V)).
Fremsat skr 7/10 08 Tillæg A 7
Lovf som fremsat 7/10 08 Tillæg A 1
1.beh 23/1 09 FF 2918
Betænkning 5/2 09 Tillæg B 474
2.beh 17/2 09 FF 3503
3.beh 24/2 09 FF 3863
Lovf som vedt 24/2 09 Tillæg C 307
Lov nr 528 af 12. juni 2009
Ordførere: (1.beh) Inger Støjberg (V), René Skau Björnsson (S), Søren Krarup (DF), Holger K. Nielsen (SF), Helle Sjelle (KF), Morten Østergaard (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) statsministeren (Anders Fogh Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Det Politisk-Økonomiske Udvalg(PØU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven kommer der ligestilling mellem kønnene i arvefølgen til den danske trone.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, LA, IA, SIU og Christmas-Møller (UFG)); 2 (EL) stemte hverken for eller imod.