Den fulde tekst
L 41
Forslag til lov om produktsikkerhed.
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 22/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 22/10 09 Tillæg A
1.beh 5/11 09 FF
Betænkning 3/12 09 Tillæg B
2.beh 8/12 09 FF
3.beh 10/12 09 FF
Lovf som vedt 10/12 09 Tillæg C
Lov nr 1262 af 16. december 2009
Ordførere: (1.beh) Flemming Damgaard Larsen (V), Niels Sindal (S), Colette L. Brix (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Mike Legarth (KF), Morten Østergaard (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er en modernisering af produktsikkerhedsloven og skal give en mere enkel regelstruktur.
I modsætning til den hidtil gældende produktsikkerhedslov omfattes fast ejendom, tjenesteydelser, der har tilknytning til et produkt, samt produkter, der alene anvendes professionelt, ikke af loven.
Loven giver kontrolmyndighederne bedre muligheder for at udøve en effektiv kontrol, der i udgangspunktet baseres på risikovurderinger.
Anvendelsen af strafferetlige sanktioner skal ske med reel præventiv effekt. Der skal i højere grad gribes til mærkbare sanktioner over for dem, der ikke vil overholde reglerne.
Endelig skal loven sikre en mere hensigtsmæssig gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 111 stemmer.