Den fulde tekst
L 174
Forslag til lov om pantebrevsselskaber.
Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 26/3 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 26/3 10 Tillæg A
1.beh 13/4 10 FF
Betænkning 11/5 10 Tillæg B
2.beh 20/5 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 20/5 10 Tillæg H
3.beh 27/5 10 FF
Lovf som vedt 27/5 10 Tillæg C
Lov nr 697 af 25. juni 2010
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Jens Christian Lund (S), Colette L. Brix (DF), Steen Gade (SF), Carina Christensen (KF), Morten Østergaard (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Villum Christensen (LA).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at skabe et velordnet marked for pantebreve og en større gennemsigtighed om de pantebreve, der handles på dette marked.
Pantebrevsselskaber, som handler erhvervsmæssigt med pantebreve i fast ejendom, skal som udgangspunkt have tilladelse og underlægges tilsyn af Finanstilsynet. Der indføres samtidig krav om, at der i forbindelse med salg af pantebreve skal gives et vist minimum af oplysninger om den ejendom og dermed den sikkerhed, som ligger til grund for pantebrevet. Selskaber, der handler med forbrugere, skal desuden stille sikkerhed for ethvert pengekrav, som forbrugerne måtte have mod selskabet.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer.