Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (7. oktober 2009)

Kulturministeren (Carina Christensen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. (Ændring af status for Danmarks Designskole, udmøntning af aftale om fusion af visse uddannelsesinstitutioner m.v. )

(Lovforslag nr. L 26).

Hovedformålet med lovforslaget er at skabe det juridiske og administrative grundlag for gennemførelsen af den politiske aftale om de videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet af 12. maj 2009 om fusion af en række uddannelser samt at gennemføre en ændring af status for designuddannelserne til højere videregående uddannelser.

Baggrunden for disse ændringer er den politiske ”Flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden 2007-2010” indgået af regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, hvor større og mere bæredygtige faglige miljøer samt højere kvalitet i uddannelser er indsatsområder.

I lovforslaget foreslås det, at der dannes grundlag for, at Danmarks Designskole og Designskolen Kolding kan ændre status til højere videregående uddannelsesinstitutioner. Dette skaber lovmæssigt grundlag for forskningsbaserede designuddannelser og for akkreditering af designskolerne som forsknings- og kunstnerisk baserede bachelor- og kandidatuddannelser. I lovforslaget foreslås det endvidere, at følgende institutioner fusioneres pr. 1. januar 2010:

Det Fynske Musikkonservatorium, Vestjysk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater

Det Jyske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium.

Glas og Keramikskolen Bornholm og Danmarks Designskole.

Ydermere foreslås det i lovforslaget, at der etableres hjemmel til, at enkelte uddannelsesinstitutioner kan opkræve gebyrer. Hjemlen til opkrævning af disse gebyrer har siden 2006 eksisteret i tekstanmærkninger til finansloven.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med bemærkninger, anbefaler jeg forslaget til Folketingets velvillige behandling.