Den fulde tekst
L 122 B
Forslag til lov ændring af lov om registrering af køretøjer. (Justering af priser for registrering af køretøjer og nummerplader m.v.).
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen ()).
2.beh 22/5 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 22/5 12 Tillæg H
3.beh 24/5 12 FF
Lov nr 482 af 30. maj 2012
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder regler om forenkling og udligning af priserne for registrering af køretøjer og for nummerplader.
Der henvises endvidere til omtalen under L 122.
Afstemning:
Vedtaget
59 stemmer for forslaget (Jan E. Jørgensen (V), S, RV, SF, EL)
50 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget