Den fulde tekst
L 3
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. (Godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard ()).
Lovf som fremsat 9/10 13
Fremsat skr 9/10 13
1.beh 22/10 13 F
Betænkning 21/11 13
2.beh 26/11 13 F
Lovf som vedt 28/11 13
3.beh 28/11 13 F
Lov nr 1346 af 3. december 2013
Ordførere: (1.beh) Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Thomas Danielsen (V), Mikkel Dencker (DF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Jonas Dahl (SF), Christian Juhl (EL), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
Efter 1.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er en del af energisparekonceptet »Grøn Boligkontrakt«. Loven giver mulighed for, at der kan etableres en frivillig godkendelsesordning for virksomheder, som udøver rådgivning om energirenovering og projektstyring vedrørende bygninger. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte, hvilke typer af bygninger der omfattes af ordningen m.v.
Etableringen af »Grøn Boligkontrakt« er besluttet af regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) sammen med Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i forbindelse med den politiske aftale om regeringens vækstplan.
Afstemning:
Vedtaget
104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget