Den fulde tekst
L 181
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning. (Kapacitet til destruktion af farligt affald og flytning af VVM-kompetence til regionsrådet m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl (S)).
Lovf som fremsat 24/4 14
Fremsat skr 24/4 14
1.beh 30/4 14
Betænkning 20/5 14
Lovf optrykt efter 2.beh 4/6 14 Tillæg H
2.beh 4/6 14 F
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14 F
Lov nr 742 af 25. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Torben Hansen (S), Erling Bonnesen (V), Jørn Dohrmann (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Villum Christensen (LA), Charlotte Dyremose (KF).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at sikre en dansk kapacitet til destruktion af farligt affald. En tværministeriel arbejdsgruppe anbefalede i 2013, at kapaciteten i Danmark til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding understøttes, så Danmark kan leve op til de miljømæssige EU-forpligtelser om at kunne destruere farligt affald i nærområdet. Arbejdsgruppen vurderede, at der var risiko for, at kapaciteten ikke kunne garanteres, hvis det alene blev baseret på markedsvilkår. Loven giver derfor mulighed for, at miljøministeren kan indgå aftale med en eller flere virksomheder om at garantere en kapacitet til destruktion af farligt affald i Danmark (kapacitetspligt).
Loven udmønter en del af »Aftale om en vækstplan« mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Loven ventes at træde i kraft den 1. juli 2014.
Afstemning:
Vedtaget
100 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
8 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget