Sagsforløb 2014/1 BF 47
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Beretning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 14. april 2015

Beretning

over

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af Center for Borgerinddragelse og Demokratiudvikling på Christiansborg

[af Uffe Elbæk (ALT)]:

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 19. december 2014 og var til 1. behandling den 29. januar 2015. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Uddannelses- og Forskningsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 møder.

2. Politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af LA og KF) deler forslagsstillers ambitioner om at styrke kvaliteten af de demokratiske beslutningsprocesser gennem aktiv borgerinddragelse. Derfor ønsker flertallet at arbejde videre med de grundlæggende intentioner i forslaget: at styrke vores viden om demokratiudvikling og borgerinddragelse.

Under 1. behandling af beslutningsforslaget blev Fonden Teknologirådet nævnt af flere ordførere som en mulig aktør.

Flertallet vil derfor gerne arbejde videre med:

en model for Folketingets og Folketingets udvalgs mere systematiske brug af inddragelse af teknologivurdering og borgerinddragelse,

en model for inddragelse af Fonden Teknologirådet, jf. også beretning om Teknologifonden afgivet af udvalget den 1. april 2014, beretning nr. 2 (2013-14), og

en evaluering af erfaringerne med det netop igangsatte projekt »Prioritering af Fremtidens Areal anvendelse i Danmark«, som gennemføres af Fonden Teknologirådet med ekstern finansiering og omfatter inddragelse af borgere, politikere, organisationer m.v.

P.u.v.

Rasmus Prehn

formand


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 47

Bilagsnr.
Titel
1
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
2
1. udkast til betænkning
3
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
4
1. udkast til beretning