Den fulde tekst
L 160
Forslag til lov om forsøg i folkekirken.
Af kirkeministeren (Mette Bock (LA)).
Fremsat skr 15/3 17
Lovf som fremsat 15/3 17
1.beh 23/3 17
Betænkning 26/4 17
2.beh 2/5 17
Lovf optrykt efter 2.beh 2/5 17 Tillæg H
3.beh 9/5 17
Lovf som vedt 9/5 17
Lov nr 460 af 15. maj 2017
Ordførere: (1.beh) Karen J. Klint (S), Christian Langballe (DF), Marcus Knuth (V), Bruno Jerup (EL), Leif Mikkelsen (LA), Ulla Sandbæk (ALT), Marianne Jelved (RV), Trine Torp (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) kirkeministeren (Mette Bock).
Efter 1.beh henvist til Kirkeudvalget(KIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at skabe mere fleksible rammer for organisering af menighedsrådenes opgaver med henblik på at lette menighedsrådenes arbejde.
Med lovforslaget forslås således nye tiltag, der kan skabe rammerne for en række forsøg, herunder forsøg med nye organisationsformer, forsøg, der kan afdække hensigtsmæssigheden af f.eks. at skabe direkte hjemmel, hvor der i dag er mulighed for dispensation, og forsøg, der kan synliggøre eksisterende muligheder for menighedsrådenes organisering og samarbejde.
Det forslås desuden, at det vil være frivilligt for menighedsrådene at deltage i forsøg, men at det for de forsøg, der gennemføres, vil være et krav, at de evalueres.
Endelig foreslås det, at kirkeministeren på baggrund af evalueringerne senest i folketingsåret 2022-23 skal fremsætte forslag om revision af loven.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 90 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF og 1 DF (ved en fejl)), imod stemte 21 (DF), hverken for eller imod stemte 0.