Den fulde tekst
L 77
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse. (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 8/11 17
Lovf som fremsat 8/11 17
1.beh 23/11 17
Betænkning 6/12 17
2.beh 12/12 17
3.beh 14/12 17
Lovf som vedt 14/12 17
Lov nr 1540 af 19. december 2017
Ordførere: (1.beh) Leif Lahn Jensen (S), Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Finn Sørensen (EL), Henrik Dahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Rasmus Jarlov (KF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget udvides bemyndigelsen til beskæftigelsesministeren, således at ministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning frivilligt, ulønnet arbejde har for størrelsen af dagpenge, efterløn og fleksydelse.
I lovforslagets bemærkninger redegøres for, hvorledes den udvidede bemyndigelse til ministeren skal anvendes til at fastsætte de administrative regler i overensstemmelse med aftalen.
Det vil blive fastsat, at timebegrænsning for, hvor mange timer frivilligt, ulønnet arbejde man må udføre uden fradrag, bliver sat op. Det vil blive fastsat, at en modtager af dagpenge eller kompensation i seniorjob må udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 44 timer for en måned, mens en efterlønsmodtager må udføre op til 65 timer for en måned. For modtagere af fleksydelse og ledighedsydelse vil det blive fastsat, at der fremover ikke skal være en timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation m.v.

Baggrunden for lovforslaget er, at regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre den 26. august 2017 indgik »Aftale om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde«.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 92 (S, DF, V, LA, ALT, RV og KF), imod stemte 13 (EL og SF), hverken for eller imod stemte 0.