Den fulde tekst
L 89
Forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 14/11 17
Lovf som fremsat 14/11 17
1.beh 23/11 17
Betænkning 13/12 17
2.beh 15/12 17
Lovf optrykt efter 2.beh 15/12 17 Tillæg H
3.beh 20/12 17
Lovf som vedt 20/12 17
Lov nr 1671 af 26. december 2017
Ordførere: (1.beh) Leif Lahn Jensen (S), Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Finn Sørensen (EL), Henrik Dahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget åbnes der mulighed for, at personer med indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag kan få bidragene udbetalt kontant og skattefrit i 2018.
I perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018 kan man ansøge om at få indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag udbetalt kontant. Arbejdsløshedskasserne/Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde behandle en ansøgning om udbetaling, som modtages efter udløbet af ansøgningsfristen og senest den 30. september 2018. Bidrag, der er indbetalt for perioder til og med den 22. juni 2017, udbetales skattefrit, og bidrag, der er indbetalt for perioder efter den 22. juni 2017, udbetales med fradrag for en afgift på 30 pct.
I det fremsatte lovforslag var det er en betingelse for udbetalingen, at man på ansøgningstidspunktet ikke havde nået efterløns- og fleksydelsesalderen. Dette blev i forbindelse med udvalgsbehandlingen ændret til, at man ikke måtte have nået folkepensionsalderen. Herudover skal man skriftligt og endegyldigt fravælge efterløns- eller fleksydelsesordningen.

Udbetalingen af efterløns- og fleksydelsesbidrag sker i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 31. juli 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 65 (DF, V, LA, ALT, RV og KF), imod stemte 40 (S, EL og SF), hverken for eller imod stemte 0.