Den fulde tekst
L 181
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte og anvendelse af midler til tværgående aktiviteter).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 14/3 18
Lovf som fremsat 14/3 18
1.beh 20/3 18
Betænkning 2/5 18
2.beh 8/5 18
3.beh 15/5 18
Lovf som vedt 15/5 18
Lov nr 700 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Lennart Damsbo-Andersen (S), Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Christian Juhl (EL), Laura Lindahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Karsten Hønge (SF), Rasmus Jarlov (KF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
I forlængelse af Rigsrevisionens beretning om Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø fra 2015 har arbejdsmarkedets parter drøftet det såkaldte Metodeudvalgs anbefalinger, uden at det dog har været muligt at opnå enighed om et fælles indspil. Med lovforslaget gennemføres en politisk løsning for at sikre, at der fortsat er klare rammer for Arbejdstilsynets beføjelser.
Lovforslaget er udtryk for en balance mellem de synspunkter, som arbejdsmarkedets parter har fremført. Der fastsættes regler om Arbejdstilsynets adgang til at tale med ansatte, uden at andre er til stede, herunder arbejdsgiver eller dennes repræsentant, ligesom der fastsættes regler om Arbejdstilsynets adgang til at gennemføre gruppesamtaler med ansatte. Med lovforslaget fastlægges også rammerne for samtalerne.
Desuden præciseres reglerne om midler til tværgående aktiviteter til partssamarbejdet på arbejdsmiljøområdet. Midlerne skal forbeholdes tværgående aktiviteter iværksat af branchefællesskaberne eller Arbejdsmiljørådet.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.