Den fulde tekst

L 73

Forslag til lov om erhvervsfremme.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov (KF)).

Fremsat skr 23/10 18
Lovf som fremsat 23/10 18
1.beh 8/11 18
Innovationsfonden om L 73 (lov om erhvervsfremme). 15/11 18
Åbent samråd med erhvervsministeren om L 73 (om erhvervsfremme), jf. L 73 - samrådsspm. A og B. Se tillige L 73 - spm. 5-9 (svar forventes inden mødet). 5/12 18
Betænkning 6/12 18
2.beh 11/12 18
Lovf optrykt efter 2.beh 11/12 18 Tillæg H
3.beh 13/12 18
Lovf som vedt 13/12 18

Lov nr 1518 af 18. december 2018

Beh sammen: L 73, L 67 og L 68

Ordførere: (1.beh) Thomas Jensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Henning Hyllested (EL), May-Britt Kattrup (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Andreas Steenberg (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF)
Ministre: (1.beh) erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU).

Formålet med lovforslaget er at skabe et bedre og mere enkelt erhvervsfremmesystem med fokus på kvalitet for iværksættere og virksomheder, så det i højere grad end i dag imødekommer virksomhedernes behov.
Lovforslaget følger op på aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra maj 2018. Lovforslaget reducerer de administrative niveauer med ansvar for erhvervsfremme fra tre til to: et decentralt niveau med stærk kommunal forankring og et statsligt niveau. Det betyder, at regionerne ikke skal varetage egen erhvervsfremmeindsats, herunder turisme. I stedet etableres Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der skal sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet. Kommunerne skal fortsat være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne, så de sammen med virksomheder kan udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeindsats. De kommunale væksthuse omdannes til erhvervshuse, der skal være stærke kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling, som er nemt tilgængelige for alle virksomheder i hele landet. Ligeledes etableres en digital erhvervsfremmeplatform, der skal gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængeligt for virksomheder. Loven skal træde i kraft den 1. januar 2019.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 52 (DF, V, LA og KF), imod stemte 51 (S, EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.