Den fulde tekst
L 85
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer. (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 26/10 18
Lovf som fremsat 26/10 18
1.beh 6/11 18
Betænkning 6/12 18
2.beh 11/12 18
Lovf optrykt efter 2.beh 11/12 18 Tillæg H
3.beh 18/12 18
Lovf som vedt 18/12 18
Lov nr 1720 af 27. december 2018
Beh sammen: L 85 og L 84
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod (DF), Preben Bang Henriksen (V), Rosa Lund (EL), Christina Egelund (LA), René Gade (ALT), Lotte Rod (RV), Trine Torp (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Ifølge lovforslaget skal anvendelsen af børne- og ungepålæg og forældrepålæg styrkes. Derudover foreslås det, at indsatsen for anbragte unge skal ensrettes, og at sikkerheden på sikrede og delvis lukkede døgninstitutioner styrkes.
Lovforslaget udmønter dele af aftalen om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, som regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) indgik den 29. juni 2018 med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.
Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 84 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 82 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.