Den fulde tekst

L 208

Forslag til lov om ændring af lov om produktsikkerhed. (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov (KF)).

Lovf som fremsat 20/3 19
Fremsat skr 20/3 19
1.beh 4/4 19
Betænkning 2/5 19

Ordførere: (1.beh) Thomas Jensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Anni Matthiesen (V), Peder Hvelplund (EL), May-Britt Kattrup (LA), Ida Auken (RV), Anders Johansson (KF)
Ministre: (1.beh) erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU).

Med lovforslaget indføres der en bemyndigelse til erhvervsministeren til at fastsætte
regler om mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner fra erhvervsdrivende til private forbrugere og regler om Sikkerhedsstyrelsens kontrol hermed, herunder om udstedelse af forbud og påbud. Lovforslaget har til hensigt at gøre det vanskeligere at anvende lattergas som rusmiddel. Loven skal træde i kraft den 1. juli 2019.