Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (20. marts 2019)

Erhvervsministeren (Rasmus Jarlov):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om produktsikkerhed (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner)

(Lovforslag nr. L 208)

Lovforslaget har til hensigt at gøre det vanskeligere at anvende lattergas som rusmiddel. Med lovforslaget foreslås det derfor, at erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om mængdeberæsning ved salg af lattergaspatroner fra erhvervsdrivende til private forbrugere, samt at Sikkerhedsstyrelsen kan kontrollere dette.

En mængdebegrænsning vil gøre det lettere for Sikkerhedsstyrelsen at løfte bevisbyrden for, hvorvidt et salg er ulovligt.

Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne til dette, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.