Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indbetaling af skifteafgift i eksekutorboer


§ 1

I finansministeriets bekendtgørelse nr. 162 af 28. marts 1973 om indbetaling af skifteafgift i eksekutorboer § 1, stk. 1, udgår »amtsskatteinspektorat nr. 1, København« og i stedet indsættes »statsskattedirektoratet, regnskabs- og opkrævningafdelingen«.

§ 2

Bekendtgørelsen har virkning, hvor den i finansministeriets bekendtgørelse nr. 161 af 28. marts 1973 om arve- og gaveafgift som ændret ved ministeriet for skatter og afgifters bekendtgørelse af dags dato § 1, nr. 5, omhandlede indberetning afgives den 1. juni 1978 eller senere.

Ministeriet for skatter og afgifter, den 23. maj 1978.

KAMPMANN

/H. V. Mørk

Officielle noter

Ingen