Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse


Afsnit I

FORTEGNELSE OVER DE ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I KOMMUNER OG

AMTSKOMMUNER, DER GENNEMFØRES DEN 1. JANUAR 1985

I medfør af § 2, stk. 3 og 4, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner har indenrigsministeren truffet bestemmelse om de nedenfor anførte ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner.

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE

1. Fra BRØNDBY KOMMUNE til RØDOVRE KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 21 a, Brøndbyøster By, Brøndbyøster.

ROSKILDE AMTSKOMMUNE

2. Fra BRAMSNÆS KOMMUNE til HVALSØ KOMMUNE overføres 2.035 m2 af Uglestrup By, Lyndby, som følge af udskillelse af areal til Holbæk Motorvejen.

3. Fra BRAMSNÆS KOMMUNE til LEJRE KOMMUNE overføres 5.105 m2 af Lyndby By, Lyndby og Uglestrup By, Lyndby, som følge af udskillelse af areal til offentlig vej (Holbæk Motorvejen).

4. Fra HVALSØ KOMMUNE til BRAMSNÆS KOMMUNE overføres 5.394 m2 af Torkilstrup By, Kirke-Såby, som følge af udskillelse af areal til offentlig vej (Holbæk Motorvejen).

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE

5. Fra HØNG KOMMUNE til SLAGELSE KOMMUNE overføres matr.nr. 24 m og 24 n, Solbjerg By, Solbjerg.

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE

6. Fra FLADSÅ KOMMUNE til HOLMEGÅRD KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 3 b, Tågeskov By, Everdrup.

FYNS AMTSKOMMUNE

7. Fra NYBORG KOMMUNE til ØRBÆK KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 1c, Holckenhavn Hgd., Vindinge.

8. Fra NØRRE ÅBY KOMMUNE til EJBY KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 16 b, Asperup By, Asperup.

9. Fra ØRBÆK KOMMUNE til NYBORG KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 4 e og 11 a, Slude By, Frørup.

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Sønderjyllands amtskommune og RIBE AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 11 og 23.

10. Fra LØGUMKLOSTER KOMMUNE til BREDEBRO KOMMUNE overføres 113.517 m2 af Ellum, Løgumkloster.

11. Fra RØDDING KOMMUNE til HOLSTED KOMMUNE i Ribe amtskommune overføres 47.582 m2 af Lintrup ejerlav, Lintrup, som følge af regulering af Kongeåen.

12. Fra RØDEKRO KOMMUNE til AABENRAA KOMMUNE overføres 840 m2 af Rise-Hjarup, Rise, som følge af delberigtigelse af den jyske motorvej.

13. Fra RØDEKRO KOMMUNE til AABENRAA KOMMUNE overføres 1.874 m2 af Brunde, Rise, som følge af delberigtigelse af den jyske motorvej.

14. Fra RØDEKRO KOMMUNE til AABENRAA KOMMUNE overføres 135 m2 af Rise ejerlav, Rise, som følge af delberigtigelse af den jyske motorvej.

15. Fra RØDEKRO KOMMUNE til AABENRAA KOMMUNE overføres 2.202 m2 af Søst, Rise, som følge af delberigtigelse af den jyske motorvej.

16. Fra SUNDEVED KOMMUNE til SØNDERBORG KOMMUNE overføres 9.796 m2 af Nybøl ejerlav, Nybøl, og Stenderup, Nybøl, som følge af afståelse af areal til hovedlandevej nr. 316.

17. Fra SØNDERBORG KOMMUNE til BROAGER KOMMUNE overføres 183 m2 af Dybbøl ejerlav, Dybbøl, som følge af afståelse af areal til hovedlandevej nr. 316.

18. Fra SØNDERBORG KOMMUNE til SUNDEVED KOMMUNE overføres 17.527 m2 af Dybbøl ejerlav, Dybbøl, som følge af afståelse af areal til hovedlandevej nr. 316.

19. Fra AABENRAA KOMMUNE til RØDEKRO KOMMUNE overføres 707 m2 af Brunde, Rise, som følge af delberigtigelse af den jyske motorvej.

20. Fra AABENRAA KOMMUNE til RØDEKRO KOMMUNE overføres 8.776 m2 af Rise ejerlav, Rise, som følge af delberigtigelse af den jyske motorvej.

21. Fra AABENRAA KOMMUNE til RØDEKRO KOMMUNE overførs 3.277 m2 af Søst, Rise, som følge af delberigtigelse af den jyske motorvej.

22. Fra AABENRAA KOMMUNE til RØDEKRO KOMMUNE overføres 1.498 m2 af Brunde, Rise.

23. Fra HOLSTED KOMMUNE i Ribe amtskommune til RØDDING KOMMUNE overføres det under pkt. 24 anførte areal.

RIBE AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Ribe amtskommune og SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 24.

24. Fra HOLSTED KOMMUNE til RØDDING KOMMUNE i Sønderjyllands amtskommune overføres 10.598 m2 af Nielsbygård Hgd., Føvling, som følge af regulering af Kongeåen.

VEJLE AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Vejle amtskommune og RINGKØBING AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 25. Grænsen mellem Vejle amtskommune og ÅRHUS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 26.

25. Fra BRANDE KOMMUNE i Ringkøbing amtskommune til NØRRE-SNEDE KOMMUNE overføres det under pkt. 27 anførte areal.

26. Fra GEDVED KOMMUNE til ODDER KOMMUNE i Århus amtskommune overføres matr.nr. 2 h, Brigsted By, Søvind.

RINGKØBING AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Ringkøbing amtskommune og VEJLE AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 27.

27. Fra BRANDE KOMMUNE til NØRRE-SNEDE KOMMUNE i Vejle amtskommune overføres en del af matr.nr. 1 h, Brande-Harrild, Brande.

ÅRHUS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Århus amtskommune og VEJLE AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 31. Grænsen mellem Århus amtskommune og VIBORG AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 28 og 32.

28. Fra LANGÅ KOMMUNE til HVORSLEV KOMMUNE i Viborg amtskommune overføres en del af matr.nr. 4 a, Ø. Velling By, Ø. Velling.

29. Fra ROSENHOLM KOMMUNE til ÅRHUS KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 3 a, Krajbjerg By, Hornslet.

30. Fra ÅRHUS KOMMUNE til ROSENHOLM KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 2 l, Balle By, Todbjerg, og en del af matr.nr. 2 k, Balle By, Todbjerg.

31. Fra GEDVED KOMMUNE i Vejle amtskommune til ODDER KOMMUNE overføres det under pkt. 26 i anførte areal.

32. Fra HVORSLEV KOMMUNE i Viborg amtskommune til LANGÅ KOMMUNE overføres det under pkt. 34 anførte areal.

VIBORG AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Viborg amtskommune og ÅRHUS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 34 og 35.

33. Fra HVORSLEV KOMMUNE til BJERRINGBRO KOMMUNE overføres matr.nr. 3 c, Vinge By, Sdr. Vinge.

34. Fra HVORSLEV KOMMUNE til LANGÅ KOMMUNE i Århus amtskommune overføres en del af matr.nr. 1 c, V. Velling By, V. Velling.

35. Fra LANGÅ KOMMUNE i Århus amtskommune til HVORSLEV KOMMUNE overføres det under pkt. 28 anførte areal.

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE

36. Fra HJØRRING KOMMUNE til LØKKEN-VRÅ KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 1 f, Vrejlevkloster Hgd., Vrejlev.

37. Fra AALBORG KOMMUNE til AABYBRO KOMMUNE overføres matr.nr. 14 c, Tylstrup By, Ajstrup.

Afsnit II

BERIGTIGELSE

I indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 4. marts 1983 om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse skal under pkt. 13 »matr.nr. 59, Vilsbæk, Holbøl« rettes til »en del af matr.nr. 59, Vilsbæk, Holbøl«.

Afsnit III

ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I FOLKETINGSVALGKREDSE

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om valg til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 418 af 22. september 1980, bestemmes herved, at valgkredsinddelingen ændres i overensstemmelse med de ændringer, der er anført under I og II.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 27. FEBRUAR 1985

BRITTA SCHALL HOLBERG

/Johan Erichsen

Officielle noter

Ingen