Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af etableringskontoloven og investeringsfondsloven (Ophævelse af arbejdskravet på Bornholm for indkomstårene 1993 og 1994 m.v.)


I medfør af § 3 i lov nr. 1031 af 19. december 1992 om ændring af etableringskontoloven og investeringsfondsloven (Ophævelse af arbejskravet på Bornholm for indkomstårene 1993 og 1994 m.v.) bestemmes, at loven træder i kraft den 23. juni 1993.

Skatteministeriet, den 21. juni 1993

Ole Stavad

/ K. Aasberg Karlsen

Officielle noter

Ingen