Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om forsikring af varer og fragt mod krigsfare til søs (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

Lov om forsikring af varer og fragt mod krigsfare til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 246 af 14. maj 1986, ophæves.

§ 2

Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mimi Jakobsen

Redaktionel note
  • 1995.
  • (* 1) Loven er sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 300 af 10. maj