Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om koncession for Det Danske Luftfartselskab A/S til regelmæssig luftfart m.fl.


Bekendtgørelse nr. 447 af 15. juli 1988 ophæves med virkning fra den 28. juni 1994. (* 1) Bestemmelsen i pkt. 5, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 336 af 11. juni 1976 er fortsat gældende.

Trafikministeriet, den 6. juli 1994

Jan Trøjborg

/ B. Willumsen

Officielle noter

(* 1) Koncessionen er pr. 28. juni erstattet af en licens udfærdiget i henhold til Rådets forordning EØF nr. 2407/92 om udstedelse af licenser til luftfartsselskaber.