Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af søloven


I medfør af § 518 i lov nr. 170 af 16. marts 1994 fastsættes herved

følgende:

Lov nr. 170 af 16. marts 1994 (søloven), træder i kraft den 1. oktober 1994. Samtidig ophæves søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 13. oktober 1989.

Industri- og Samordningsministeriet, den 29. august 1994

Mimi Jakobsen

/ Kirsten Hee Larsen

Officielle noter

Ingen