Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner


I medfør af § 2, stk. 3, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner ændres som angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

Indenrigsministeriet, den 13. maj 1996

Birte Weiss

/ Emil le Maire

Bilag

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner

Ændringer pr. 1. januar 1996

Fyns Amtskommune

1. Fra Faaborg Kommune til Broby Kommune overføres 2.501 (m2) af matr.nr. 25 b, Håstrup By, Håstrup.

Vejle Amtskommune

2. Fra Juelsminde Kommune til Hedensted Kommune overføres del af matr.nr. 2 a og del af matr.nr. 8 a, Lystrup By, Stenderup, samt et vejareal litra »e« og litra »a«, således at grænsen fremover følger hovedlandevejens (A 10) nuværende skel mod øst.

3. Fra Hedensted Kommune til Juelsminde Kommune overføres matr.nr. 16 d, Ørum by, Ørum.

Viborg Amtskommune

4. Fra Sallingsund Kommune til Sundsøre Kommune overføres matr.nr. 13 i, Tøndering By, Tøndering, som følge af jordfordelingssagen »Møgeltorum«.

5. Fra Skive Kommune til Spøttrup Kommune overføres matr.nr. 5, Ejskær, Dølby og 750 (m2) af matr.nr. 10 d, Hindborg By, Hindborg.

6. Fra Spøttrup Kommune til Skive Kommune overføres 3.140 (m2) af matr.nr. 3, Kåstrup By, Oddense.

Nordjyllands Amtskommune

7. Fra Hjørring Kommune til Brønderslev Kommune overføres 350 (m2) af matr.nr. 1 a, Koldbro, Tårs, som følge af jordfordelingssagen »Sæsing«.

8. Fra Hjørring Kommune til Løkken-Vrå Kommune overføres 4.450 (m2)

af Grønnerup, Vrejlev, som følge af jordfordeling.

9. Fra Hobro Kommune til Nørager Kommune overføres i alt 13.482 (m2) af Døstrup By, Døstrup, som følge af anlæg af motorvej og regulering af Simested Å.

10. Fra Løkken-Vrå Kommune til Hjørring Kommune overføres 784 (m2) af Grønnerup By, Vrå, som følge af jordfordeling.

11. Fra Nibe Kommune til Aars Kommune overføres 295 (m2) af Ejdrup

By, Ejdrup, som følge af regulering af hovedlandevej.

12. Fra Nørager Kommune til Hobro Kommune overføres 425 (m2) af Volstrup, Rørbæk, og 5.225 (m2) af Rørbæk Hovgård, Rørbæk, som følge af anlæg af motorvej og regulering af Simested Å.

13. Fra Nørager Kommune til Hobro Kommune overføres 617 (m2) af matr.nr. 2, Volstrup, Rørbæk.

Officielle noter

Ingen