Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om nedlæggelse af Københavns havnebane

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Trafikministeren bemyndiges til at nedlægge Københavns havnebane mellem Københavns Godsbanegård og Langebro samt den herfra udgående godsbane til Amagerbro Station med tilhørende havnespor på Amager.

     § 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. maj 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Jan Trøjborg

Officielle noter

Ingen