Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Finansieringsfonden af 1992

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Det kan ved vedtægtsændring for Finansieringsfonden af 1992 bestemmes, at fonden kan uddele midler til Færøernes landsstyre, når midlerne hidrører fra datterselskaber eller er fremkommet som led i nedsættelse af fondens grundkapital eller som led i uddeling af fondens egenkapital i øvrigt. Det kan endvidere ved vedtægtsændring for Finansieringsfonden af 1992 bestemmes, at fondens nettooverskud ved opløsning kan uddeles til Fær-øernes landsstyre.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 1996.

§ 3. Loven gælder ikke for Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mimi Jakobsen

Officielle noter

Ingen