Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af Bekendtgørelse angående Kirkebøgernes Førelse m.m. i de sønderjydske Landsdele


Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 393 af den 10. august 1921

angående Kirkebøgernes Førelse m.m. i de sønderjydske Landsdele

ophæves den 1. marts 1997.

Kirkeministeriet, den 26. februar 1997

Ole Vig Jensen

    / Niels Bjerregaard

Officielle noter

Ingen