Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 14 i lov om forurenet jord

 

I medfør af § 94, stk. 2, i lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord fastsættes, at lovens § 14 træder i kraft den 30. december 2000.

Miljø- og Energiministeriet, den 17. december 2000

Svend Auken

/Jesper Hermansen