Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i
kommuner og amtskommuner

 

I medfør af § 2, stk.  3 og 4, og § 14 i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner og amtskommuner ændres som angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 23. april 2002

Lars Løkke Rasmussen

/Christian Schønau


Bilag

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

Ændringer pr. 1. januar 2002

Storstrøms Amtskommune

1. Fra Nykøbing F. Kommune til Sydfalster Kommune overføres 1.718 m2 fra matr.nr. 6 f, Sdr. Vedby By, Nykøbing F.

Fyns Amtskommune

2. Fra Egebjerg Kommune til Gudme Kommune overføres 3.843 m2 fra matr. nr. 89 a, Lunde By, Lunde.

3. Fra Årslev Kommune til Ringe Kommune overføres 2.364 m2 fra matr.nr. 23 d, Nr. Søby By, Nr. Søby.

Ribe Amtskommune

4. Fra Brørup Kommune til Holsted Kommune overføres 1.849 m2 fra Hulkær Mølle, Brørup, som følge af anlæg af motorvej.

5. Fra Holsted Kommune til Brørup Kommune overføres 1.084 m2 fra Sdr. Holsted By, Holsted, som følge af anlæg af motorvej.

Vejle Amtskommune

6. Fra Vejle Kommune til Egtved Kommune overføres 585 m2 fra matr.nr. 1 ø, Nr. Vilstrup By, Skibet.

Ringkøbing Amtskommune

7. Fra Herning Kommune til Trehøje Kommune overføres 2.160 m2 fra matr.nr. 11 a, Den vestlige Del, Sinding.

Århus Amtskommune

Grænsen mellem Århus Amtskommune og Viborg Amtskommune ændres i overensstemmelse med pkt. 12.

8. Fra Nørhald Kommune til Mariager Kommune overføres matr.nr. 1 c, Kærbygård, Kærby.

9. Fra Skanderborg Kommune til Århus Kommune overføres 1.869 m2 fra matr.nr. 1 a, Tammestrup Øde Gde., Hylke.

10. Fra Århus Kommune til Hørning Kommune overføres 205 m2 fra matr.nr. 3 a, Edslev By, Kolt.

11. Fra Århus Kommune til Skanderborg Kommune overføres 2.471 m2 fra matr.nr. 1 a, Rojgård, Hvilsted.

12. Fra Kjellerup Kommune i Viborg Amtskommune til Silkeborg Kommune overføres det under pkt. 14 nævnte areal.

Viborg Amtskommune

Grænsen mellem Viborg Amtskommune og Århus Amtskommune ændres i overensstemmelse med pkt. 14.

13. Fra Bjerrringbro Kommune til Kjellerup Kommune overføres 906 m2 fra matr. nr. 6 l, Elsborg By, Elsborg.

14. Fra Kjellerup Kommune til Silkeborg Kommune i Århus Amtskommune overføres et 2.164 m2 stort areal af aflagt offentlig sti »l« fra Hinge By, Hinge, 515 m2 fra matr. nr. 7 c, Frausing By, Hinge og 300 m2 fra matr. nr. 2, Havehushave, Hinge.

Nordjyllands Amtskommune

15. Fra Hadsund Kommune til Skørping Kommune overføres 3.910 m2 fra matr.nr. 2 k, Fruerlund By, Als.

Andre ændringer

Københavns Amtskommune

16. Efter at 6 nyopdukkede øer i Øresund, kaldet Svaneklapperne, af areal henholdsvis 7.735 m2, 10.989 m2, 3.940 m2, 11.676 m2, 2.908 m2 og 67.408 m2, er optaget i matriklen under henholdsvis matr. nr. 3, 4, 5, 6, 7 og 8, Saltholm Ø, Kastrup, henlægges øerne til Tårnby Kommune.