Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dødsattester

 

I medfør af § 190, stk. 1, i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes:

§ 1. Dødsattest udfærdiges og indsendes elektronisk i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning om udfyldelse og indberetning af dødsattester.

§ 2. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan Sundhedsstyrelsen bestemme, at dødsattest udfærdiges og indsendes i papirform.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2006.

Stk. 2. Fra den 1. november 2006 kan udfærdigelse og indsendelse af dødsattest ske elektronisk.

Stk. 3. Fra den 1. januar 2007 skal udfærdigelse og indsendelse af dødsattest ske elektronisk, jf. dog § 2.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 20. oktober 2006

Lars Løkke Rasmussen

/Steffen Egesborg Hansen