Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om, hvilke af landets faste ejendomme der vurderes i ulige år, og hvilke der vurderes i lige år

 

I medfør af § 1 i lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002, fastsættes:

§ 1

I ulige år vurderes ejendomme med følgende benyttelseskode:

Benyttelseskode 01

-

Beboelse (ejendomme med mindre end 4 lejligheder)

Benyttelseskode 08

-

Sommerhus

Benyttelseskode 11

-

Kommunal beboelses- og forretningsejendom (ejendomme til beboelse med mindre end 4 lejligheder)

Benyttelseskode 21

-

Etageejerlejlighed med 1 lejlighed

Benyttelseskode 26

-

Ejerlejlighed i lav bebyggelse

Benyttelseskode 27

-

Ejerlejlighed i rækkehus

Benyttelseskode 29

-

Anden ejerlejlighed på fremmed grund (ejerlejligheder til beboelse i etageejendomme)

Benyttelseskode 41

-

Beboelse på fremmed grund (ejendomme med mindre end 4 lejligheder)

Benyttelseskode 48

-

Sommerhus (kolonihavehus) på fremmed grund.

Stk. 2. I lige år vurderes andre ejendomme, det vil sige ejendomme med følgende benyttelseskode:

Benyttelseskode 00

-

Undtaget fra vurdering

Benyttelseskode 01

-

Beboelse (ejendomme med mere end 3 lejligheder)

Benyttelseskode 02

-

Beboelse og forretning

Benyttelseskode 03

-

Forretning

Benyttelseskode 04

-

Fabrik og lager

Benyttelseskode 05

-

Landbrug, bebygget

Benyttelseskode 06

-

Særskilt vurderet skov og plantage

Benyttelseskode 07

-

Frugtplantage, gartneri og planteskole

Benyttelseskode 09

-

Ubebygget areal

Benyttelseskode 10

-

Statsejendom

Benyttelseskode 11

-

Kommunal beboelses- og forretningsejendom (undtagen ejendomme til beboelse med mindre end 4 lejligheder)

Benyttelseskode 12

-

Andre bebyggede kommunale ejendomme

Benyttelseskode 13

-

Anden vurdering

Benyttelseskode 14

-

Ejendom vurderet til 0

Benyttelseskode 16

-

Udgået ejendom

Benyttelseskode 17

-

Ubebygget landbrugslod m.v.

Benyttelseskode 22

-

Beboelses- og forretningsejerlejlighed

Benyttelseskode 23

-

Forretningsejerlejlighed

Benyttelseskode 24

-

Fabriks- og lagerejerlejlighed

Benyttelseskode 25

-

Øvrige ejerlejligheder

Benyttelseskode 28

-

Ejerlejlighed til sommerbeboelse på fremmed grund

Benyttelseskode 29

-

Anden ejerlejlighed på fremmed grund (undtagen ejerlejligheder til beboelse i etageejendomme)

Benyttelseskode 33

-

Private institutions- og serviceejendomme

Benyttelseskode 34

-

Visse erhvervsejendomme

Benyttelseskode 41

-

Beboelse på fremmed grund (ejendomme med mere end 3 lejligheder)

Benyttelseskode 42

-

Beboelse og forretning på fremmed grund

Benyttelseskode 43

-

Ren forretning på fremmed grund

Benyttelseskode 44

-

Fabrik og lager på fremmed grund

Benyttelseskode 45

-

Andre bygninger på fremmed grund

Benyttelseskode 49

-

Arealer med bygning på fremmed grund

Benyttelseskode 78

-

Sommerhus på fremmed grund, forbigået ved vurderingen

Benyttelseskode 79

-

Anden bygning på fremmed grund, forbigået ved vurderingen.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007 og har virkning fra og med 1. januar 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 128 af 3. marts 2003 ophæves samtidigt.

Skatteministeriet, den 26. juni 2007

Kristian Jensen

/Birgitte Sand

Redaktionel note
  • skat.dk
  • Ophæves den 1. januar 2018, jf. ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017.