Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nedlæggelse af Garantifonden for Skibsbygning m.v.

§ 1. I henhold til § 11 a i lov nr. 209 af 28. april 1993om Garantifonden for Skibsbygning m.v. (skibsværftsaftalen) med senere ændringer, ophæves lov nr. 209 af 28. april 1993 med senere ændringer, og Garantifonden for Skibsbygning nedlægges.

§ 2. Garantifonden for Skibsbygnings formue tilbageføres til statskassen.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. maj 2008.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 7. marts 2008

Bendt Bendtsen

/ Finn Lauritzen