Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som ændret ved bekendtgørelse nr. 782 af 12. august 2005, bekendtgørelse nr. 1030 af 13. oktober 2006, bekendtgørelse nr. 1376 af 12. december 2006, bekendtgørelse nr. 679 af 20. juni 2007, bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2007, bekendtgørelse nr. 692 af 26. juni 2008, bekendtgørelse nr. 768 af 16. juni 2010 og bekendtgørelse nr. 262 af 23. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 21, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »anklagemyndigheden,«: »Den Uafhængige Politiklagemyndighed,«.

2. I § 31 indsættes efter »anklagemyndigheden,«: »Den Uafhængige Politiklagemyndighed,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2012.

Justitsministeriet, den 17. januar 2012

Morten Bødskov

/ Carsten Madsen