Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om bedømmelse af ansøgere til lederstillinger i den kommunale tandpleje

Bekendtgørelse nr. 290 af 1. maj 1987 om bedømmelse af ansøgere til lederstillinger i den kommunale tandpleje ophæves den 22. juli 2012.

Sundhedsstyrelsen, den 19. juli 2012

Else Smith

/ Anne Mette Dons