Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse af Patientforsikringens sager om lægemiddelskadeerstatning fra lov om offentlighed i forvaltningen

I medfør af § 5, stk. 2, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

§ 1. Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse på Patientforsikringens behandling af sager om lægemiddelskadeerstatning efter bemyndigelse fra ministeren for sundhed og forebyggelse, jf. § 55, stk. 2, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2014.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 30. januar 2014

Astrid Krag

/ Mads Kirkegaard