Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond (Tilpasning af reglerne for administration af forordningerne om Regionalfonden og Socialfonden m.v.)

I medfør af § 2, stk. 1, i lov nr. 126 af 11. februar 2014 om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond (Tilpasning af reglerne for administration af forordningerne om Regionalfonden og Socialfonden m.v.) fastsættes:

§ 1. Lov nr. 126 af 11. februar 2014 om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond (Tilpasning af reglerne for administration af forordningerne om Regionalfonden og Socialfonden m.v.) sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. februar 2014.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 18. februar 2014

Henrik Sass Larsen

/ Sigmund Lubanski