Søgeresultat


Søgningen fandt 1914 dokumenter.

ELI: http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015 
LBK nr 1819 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag
(Bidragsopkrævningsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1816 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af navneloven
(Navneloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1815 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse
(Børnebidragsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1847 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred (Mark- og vejfredsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1659 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kapitelstakster
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1658 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om høstpant (Høstpantebrevsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1746 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hegn (Hegnsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1692 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om superficiære fæste- og lejeforhold
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1580 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 1583 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1532 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1581 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1501 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1336 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler
Justitsministeriet
LBK nr 1335 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer
(Dødsboskifteloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1292 af 14/11/2015
Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland
Finansministeriet
LBK nr 1291 af 14/11/2015
Bekendtgørelse af lov om statens tjenestemænd i Grønland
Finansministeriet
LBK nr 1238 af 09/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)
(Forældelsesloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1237 af 09/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler
(Forsikringsaftaleloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1234 af 04/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om private fællesveje
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1216 af 27/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder
Justitsministeriet
LBK nr 1177 af 09/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ferie
(Ferieloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1163 af 08/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)
(Personskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1168 af 07/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
LBK nr 1160 af 29/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1123 af 22/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 1122 af 18/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fragtaftaler ved international vejtransport
(CMR-loven)

Justitsministeriet
LBK nr 1121 af 17/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1120 af 17/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om delpension
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1090 af 15/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om seniorjob
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1089 af 14/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1075 af 11/09/2015
Bekendtgørelse for Grønland af lov om renter ved forsinket betaling m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 1074 af 11/09/2015
Bekendtgørelse for Grønland af lov om gældsbreve
Justitsministeriet
LBK nr 1055 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1042 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed
Justitsministeriet
LBK nr 1088 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)
(Pensionsbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1080 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
(Kulafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1017 af 24/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven)
(Fusionsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1037 af 24/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v.
(Varelagerloven)

Skatteministeriet
LBK nr 956 af 20/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed
(Politiloven)

Justitsministeriet
LBK nr 961 af 17/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)
(Fondsbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 950 af 14/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser
Erhvervsministeriet
LBK nr 945 af 06/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven)
(Tonnageskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 944 af 05/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter
(Kompensationsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 934 af 04/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse
(Virksomhedsomdannelsesloven)

Skatteministeriet
LBK nr 839 af 02/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om mortifikation af værdipapirer
(Mortifikationsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 810 af 01/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Boligreguleringsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 805 af 30/06/2015
Bekendtgørelse af lov for Grønland om børns retsstilling
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 787 af 15/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne
Undervisningsministeriet
LBK nr 783 af 15/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Undervisningsministeriet
LBK nr 748 af 16/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser
(SPS-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 323 af 20/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 335 af 18/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl
(Svovlafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 232 af 26/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler
Skatteministeriet
LBK nr 187 af 16/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister
(Lønindeholdelsesregisterloven)

Skatteministeriet
LBK nr 217 af 13/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn
Kulturministeriet
LBK nr 59 af 26/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 93 af 19/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 49 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om et indkomstregister
(Indkomstregisterloven)

Skatteministeriet
LBK nr 48 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer
(Opkrævnings- og inddrivelsesloven)

Skatteministeriet
LBK nr 29 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
Skatteministeriet
LBK nr 47 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1893 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love (Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af bundfradraget i NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter)
Skatteministeriet
LOV nr 1891 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)
Skatteministeriet
LOV nr 1890 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)
Skatteministeriet
LOV nr 1888 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1887 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om vurdering af landets faste ejendomme (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning og vurdering af visse ejendomme med hjemfaldspligt)
Skatteministeriet
LOV nr 1886 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe)
Skatteministeriet
LOV nr 1885 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund - retssikkerhedspakke I)
Skatteministeriet
LOV nr 1884 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (Indførelse af land for land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1883 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1875 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1868 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1874 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Ændring af organiseringen og administrationen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1879 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Udvidelse af fleksboligordningen)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1878 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (Ophævelse af revisionsbestemmelse)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1895 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og lov om offentlige veje m.v. (Udvidelse af adgangen til udpegning af kommissarier og formænd for taksationskommissioner og overtaksationskommissioner)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1876 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, lov om energimærkning af energirelaterede produkter, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om fjernkøling og lov om fremme af besparelser i energiforbruget (Skærpet håndhævelse af dokumentationskrav til ecodesign og energimærkning af energirelaterede produkter, justering af forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning for bygninger med ejerlejligheder, lettelse af vilkårene for godkendelse som bedre bolig-rådgiver og faktureringsoplysninger til fjernkølingskunder m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1867 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 1810 af 23/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension, lov om arbejdsskadesikring og lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelse m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1572 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v., og lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union (Gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder)
Kulturministeriet
LOV nr 1574 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1573 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil (Justering af gebyrskalaen for væddemål og onlinekasino, månedsafregning for væddemål og onlinekasino m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1569 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ændring af investeringsregler som følge af solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1563 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter og hjemmel for Finanstilsynet til at indsamle og offentliggøre priser på boliglån)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1410 af 04/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1253 af 17/11/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Et Fælles Inddrivelsessystem)
Skatteministeriet
LOV nr 999 af 30/08/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1000 af 30/08/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 996 af 30/08/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 753 af 02/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om udenrigstjenesten (Ansættelse af tjenestemænd på åremål, ændring af proceduren for at stille en tjenestemand til rådighed, ophævelse af reglerne om notarialforretninger m.v.)
Udenrigsministeriet
LOV nr 742 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår anmodning om sygedagpenge, afgivelse af samtykke til udstedelse af børneattest og straffeattest til offentlig brug, ansøgning og meddelelser m.v. om personligt tillæg og helbredstillæg, indgivelse af klager til Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Ankenævnet for Patienterstatningen, ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet, anmodning om behandling af klager fra flypassagerer, ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser m.v.)
Finansministeriet
LOV nr 746 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ansatte chauffører, ophævelse af chaufførudlånsordningen, aflønning af chaufførvikarer, udvidet anvendelse af overenskomstnævnet, ændring af domstolsprøvelse i visse sager m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 741 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -‍tjenester og konkurrenceloven (Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol og gratis wifi til turismeformål m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 740 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber og forskellige andre love og om ophævelse af lov om translatører og tolke og ophævelse af lov om dispachører (Lempelse af dispensationsadgang for detailsalg på helligdage, afskaffelse af maksimalpriser i huseftersynsordningen, minimumsbeskyttelse af visse personkategorier om bord på skibe, afskaffelse af indberetningspligten for kommuners og regioners deltagelse i selskaber og afskaffelse af beskikkelsesordning for translatører og tolke samt for dispachører m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 739 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skattekontrolloven (Gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet)
Erhvervsministeriet
LOV nr 738 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv og af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 688 af 27/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 578 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven (Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet)
Skatteministeriet
LOV nr 580 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning (Friere adgang til oprettelse m.v. af apoteksfilialer, veterinærafdelinger og apoteksudsalg, ændret procedure for Sundhedsstyrelsens meddelelse af apotekerbevilling og bidrag ved ansættelse af sygehusapotekere, ophævelse af apotekeres adgang til statsgaranti ved lånoptagelse m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 581 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven (Ophævelse af særbestemmelser vedrørende skat)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 582 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 538 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (Grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 540 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 542 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven (Automatisk kronikertilskud, lægemiddelovervågning m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 541 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 543 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertilhørende anlæg)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 532 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 544 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Harmonisering af visse regler for de maritime uddannelser)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 308 af 28/03/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)
Erhvervsministeriet
LOV nr 272 af 25/03/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ophævelse af revisionsklausul)
Kirkeministeriet
LOV nr 202 af 27/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love
(Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 179 af 24/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 177 af 24/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse
(Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 156 af 18/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S
(Afgrening fra Cityringen til Sydhavnen, mulighed for udvidelse af afgreningen til Nordhavnen, reduktion af statens ejerandel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, projektering af en Nordhavnstunnel m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 155 af 18/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om Aarhus Letbane og lov om trafikselskaber
(Transportministerens udtræden af Aarhus Letbane I/S)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 56 af 27/01/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
(Afdragsordning, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning samt drift og vedligeholdelse af anlæg til spildevandshåndtering)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 55 af 27/01/2015 - Gældende
Lov om ændring af bogføringsloven
(Opbevaring af regnskabsmateriale m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1871 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer
(Anerkendelsesloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1873 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om indfødsretsprøven af 2015
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1704 af 21/12/2015 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1567 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om net- og informationssikkerhed
(Net- og informationssikkerhedsloven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 1565 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ansættelsesklausuler
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1566 af 15/12/2015
Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber
Erhvervsministeriet
LOV nr 1564 af 15/12/2015 - Gældende
Udbudsloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 994 af 30/08/2015 - Gældende
Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 737 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 736 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 686 af 27/05/2015 - Gældende
Jernbanelov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 648 af 18/05/2015
Lov for Færøerne om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber
Erhvervsministeriet
LOV nr 575 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 573 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
Justitsministeriet
LOV nr 526 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 525 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 524 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 333 af 31/03/2015 - Gældende
Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder
Erhvervsministeriet
LOV nr 174 af 24/02/2015 - Gældende
Lov om kontantydelse
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 151 af 18/02/2015 - Gældende
Lov om Odense Letbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
ABK nr 1674 af 16/12/2015
Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
ABK nr 1738 af 16/12/2015
Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.
Erhvervsministeriet
ABK nr 1349 af 23/11/2015
Bekendtgørelse af anordning for Færøerne om euforiserende stoffer
Sundheds- og Ældreministeriet
ABK nr 1078 af 11/09/2015
Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden af lov om erstatningsansvar i Grønland
Justitsministeriet
BEK nr 1909 af 29/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen
Skatteministeriet
BEK nr 1906 af 29/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1808 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. (Fjernundervisning)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1807 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) (Fjernundervisning)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1843 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet
Forsvarsministeriet
BEK nr 1805 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1842 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1703 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens beslutning om parameterlisten
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1841 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om byggerier udført i offentlig-private partnerskaber (OPP)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1608 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1607 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk
Erhvervsministeriet
BEK nr 1562 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer
Skatteministeriet
BEK nr 1527 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1526 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1525 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1561 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1514 af 04/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1513 af 04/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1409 af 02/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 1367 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1408 af 23/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport (Ophævelse af gebyrbestemmelse)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1332 af 23/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om synsvirksomheder (Ophævelse af gebyrbestemmelse)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1330 af 23/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om omsynsvirksomheder (Ophævelse af gebyrbestemmelse)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1277 af 18/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1266 af 17/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Jernbanenævnet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1265 af 17/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1252 af 13/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1251 af 11/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gældssanering
Justitsministeriet
BEK nr 1250 af 11/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 1272 af 06/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om obligatorisk brug af ansøgningsskemaer eller digital selvbetjening ved indgivelse af ansøgning til Udlændingestyrelsen
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1228 af 03/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb (Justering af krav til strukturen i eux-forløb samt tilføjelse af to nye modeller)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1189 af 19/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, ikrafttræden af § 5, nr. 1 og 2, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love og ikrafttræden af § 1, nr. 6, 19 og 61, og § 8, nr. 7, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love
Erhvervsministeriet
BEK nr 1159 af 02/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til kokke uden dansk sønæringsbevis som skibskok til at gøre tjeneste som skibskok i handelsskibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister
Erhvervsministeriet
BEK nr 1174 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1173 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1179 af 27/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1155 af 25/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af administrativt bødeforelæg ved overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1146 af 16/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2015
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1087 af 15/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1108 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1107 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1100 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om patientrådgivere
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1099 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1098 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1097 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske Ankenævn
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1076 af 09/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet
Kulturministeriet
BEK nr 1029 af 01/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medielicens
Kulturministeriet
BEK nr 1030 af 01/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig
Skatteministeriet
BEK nr 1015 af 30/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen
Skatteministeriet
BEK nr 970 af 26/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 969 af 26/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 965 af 25/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 958 af 24/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 964 af 20/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlig vedtagelse af konfiskation
Justitsministeriet
BEK nr 952 af 19/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 946 af 14/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 940 af 11/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen
Erhvervsministeriet
BEK nr 930 af 28/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 872 af 09/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer
Justitsministeriet
BEK nr 893 af 08/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 897 af 07/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 865 af 07/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanevirksomheders og jernbaneinfrastrukturforvalteres beredskabsarbejde
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 864 af 07/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 861 af 07/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 859 af 07/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 856 af 07/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om farligt gods, kontrolafgifter og tilladelse til jernbanevirksomhed m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 801 af 29/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 727 af 27/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både
Erhvervsministeriet
BEK nr 752 af 22/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 715 af 13/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald (Klassificering af affald som farligt og opdatering af listen over affald)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 630 af 07/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 679 af 06/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af underskud m.v.
Skatteministeriet
BEK nr 629 af 05/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 625 af 04/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde (Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU m.m.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 624 af 04/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning (Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU m.m.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 567 af 28/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport (Tilladelsesfri kørsel med blokvogn og gebyr for udstedelse af identitetskort)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 522 af 27/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
(Ændring af kravene til bemyndigede organer, sporbarhed mv.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 508 af 23/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 503 af 23/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 517 af 21/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 516 af 21/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kursus i tankskibsoperationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 515 af 21/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser)
Erhvervsministeriet
BEK nr 620 af 21/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om instruktion af nymønstrede søfarende
Erhvervsministeriet
BEK nr 507 af 21/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 21/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring af skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 480 af 15/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 479 af 15/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 358 af 08/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 490 af 08/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
Erhvervsministeriet
BEK nr 392 af 07/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)
Justitsministeriet
BEK nr 322 af 27/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger
(Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Undervisningsministeriet
BEK nr 305 af 26/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling i 2015 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen (Ændring af hoteldispositionsbeløb)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 268 af 23/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 267 af 23/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 260 af 18/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 246 af 13/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer
Justitsministeriet
BEK nr 216 af 26/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)
Justitsministeriet
BEK nr 212 af 25/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 211 af 25/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 209 af 24/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 208 af 24/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 148 af 12/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 119 af 04/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk
Erhvervsministeriet
BEK nr 101 af 29/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ændring af anvendelse og opstilling af elevatorer mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 112 af 29/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 91 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 90 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 89 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 88 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 87 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 86 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 85 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 75 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 74 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 72 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 70 af 27/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om klage om bord på danske skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 69 af 27/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene
Erhvervsministeriet
BEK nr 50 af 23/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen)
(Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever)

Undervisningsministeriet
BEK nr 28 af 21/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Visitdenmarks koordination af den nationale turismefremmeindsats, om Visitdenmarks bestyrelse og om den rådgivende nomineringskomité
Erhvervsministeriet
BEK nr 23 af 16/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 82 af 13/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 22 af 13/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 7 af 07/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om skibspassagerers rettigheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 1900 af 29/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om elektronisk kontaktpunkt
Erhvervsministeriet
BEK nr 1902 af 29/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1840 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2016 i Arbejdsmarkedets Tillægspension
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1865 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1863 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om adoption
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1861 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1860 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om separation og skilsmisse
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1859 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1858 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opkrævning af underholdsbidrag
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1854 af 23/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1837 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Dansk Vækstkapital II
Erhvervsministeriet
BEK nr 1811 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen og afskæring af klageadgang efter lov om Landdistriktsfonden og lov om Hav- og Fiskerifonden
Erhvervsministeriet
BEK nr 1835 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020
(Driftsbekendtgørelse for lag og flag)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1912 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner
(Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1839 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1838 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af underholdspligtforordningen
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1798 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af dyrkning efter retningslinjerne for integreret plantebeskyttelse (Integrated Pest Management, IPM) til primærproducenter inden for landbrug, gartneri og frugtavl
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1736 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller
(Vindmøllebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1735 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter
(Hurtigfærgebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1732 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1795 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
(Kræftbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1794 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø
(Leverandørbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1793 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1792 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om asbest
(Asbestbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1796 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fri anvendelse af data om Grønland
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1833 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v.
(Tilskudsbekendtgørelsen for frie grundskoler)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1791 af 17/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2016
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1731 af 17/12/2015
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1897 af 17/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af visse kreditter efter Kyotoprotokollen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1669 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1722 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forretningsorden for faglige rådgivende udvalg under Forebyggelsesfonden
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1721 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen under Forebyggelsesfonden
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1720 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om revision af regnskaber for projekttilskud fra Forebyggelsesfonden
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1719 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om nedsættelse af faglige rådgivende udvalg under Forebyggelsesfonden
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1717 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsløshedskassernes og kommunernes efterregulering af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1770 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2014, og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1672 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1-forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1723 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1774 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 1788 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser inden for NaturErhvervstyrelsens område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1729 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1727 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kriterier for statslige vådområdeprojekter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1784 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1779 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1789 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes indberetning til Sundhedsdatastyrelsen om lægesamtaler i forbindelse med stofmisbrugsbehandling, lægelig stofmisbrugsbehandling og frit valg i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1913 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelsen til at fastsætte regler til Beredskabsstyrelsen og om klageadgang
Forsvarsministeriet
BEK nr 1710 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1700 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1663 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2015
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1756 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1708 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1849 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse‌‌ bestemmelser i ‌årsregnskabsloven, som disse er ændret ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
Erhvervsministeriet
BEK nr 1689 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1625 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1624 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 1649 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1759 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1603 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1716 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1768 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om intervention af korn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1767 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om intervention af skummetmælkspulver
(Bekendtgørelse om intervention af skummetmælkspulver)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1714 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om trikinundersøgelse af kød
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1713 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for trikinundersøgelse af kød
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1712 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forelæggelse af veterinærfaglige spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1711 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Veterinære Sundhedsråd
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1850 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1765 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Helleholm Vejle Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1764 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Voerså-Stensnæs Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1763 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Basnæs Nor Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1762 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1823 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1661 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber
(Erhvervsstyrelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1633 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1632 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1631 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 i
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1630 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1629 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 59 a
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1597 af 14/12/2015
Bekendtgørelse om gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1628 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om ændringer af forpligtende kommunale samarbejder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1755 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer
(Flysprøjtebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1594 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget
Kulturministeriet
BEK nr 1600 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om vederlag til stævningsmænd og til vidner i fogedforretninger
Justitsministeriet
BEK nr 1699 af 11/12/2015
Bekendtgørelse for Grønland om lodseriers virksomhed og lodsers pligter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1698 af 11/12/2015
Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1697 af 11/12/2015
Bekendtgørelse for Grønland om skibes sikre sejlads m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1560 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om flytning af honningbier m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1559 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1555 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlig fiskeauktion
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1553 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1552 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1551 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1615 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1548 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om flyvehavre
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1614 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1540 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1545 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om prøver for lærere, der er dimitteret fra Den Frie Lærerskole i Ollerup (Ollerupprøven)
(Ollerupprøven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1498 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for opdræt af henholdsvis ræve, fjervildt, hjortedyr og strudsefugle
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1497 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1496 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1495 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af ræve
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1509 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1494 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1611 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
(Olietankbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1537 af 09/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere, ejendomsformidlingsvirksomheder m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1536 af 09/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendte revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring
Erhvervsministeriet
BEK nr 1493 af 09/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 1466 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1482 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser på veterinærområdet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1480 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1471 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse i transport af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1469 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1468 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1467 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af kvægpest
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1478 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til investeringer vedrørende fiskerfartøjer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1460 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1459 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1458 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1457 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering og drift af renserier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1491 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler
(VOC-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1455 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse krav til emballager
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1454 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1453 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1452 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
(Jordflytningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1451 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af fodertyper ved saltvandsbaseret fiskeopdræt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1489 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om meddelelse og tilbagekaldelse af bemyndigelser og autorisationer til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 1505 af 06/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse måletekniske forskrifter og direktiver
Erhvervsministeriet
BEK nr 1504 af 04/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1450 af 04/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af uddannelsesstedernes varetagelse af opgaver ved administration af statens voksenuddannelsesstøtte
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1442 af 04/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af blanketter i forbindelse med syn og skøn
Justitsministeriet
BEK nr 1587 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kapital til opfyldelse af det individuelle solvenstillæg for pengeinstitutter og realkreditinstitutter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1475 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om særlig råden over vejareal
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1432 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fremkommelighedsudvalg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1400 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders fakturering af omkostninger over for elforbrugere
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1429 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af hestepest
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1428 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Aujeszkys sygdom
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1427 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indhold af transfedtsyrer i olier og fedtstoffer m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1426 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1406 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Bornholm og Christiansø (Ertholmene)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1405 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælter omkring Bornholm
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1404 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1425 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af rådgivere på fødevareområdet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1424 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1423 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som dyrlæge i Danmark for EU- og EØS- statsborgere samt statsborgere i et land, som EU har indgået aftale med herom
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1422 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om husning af mink og hegning af minkfarme
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1397 af 02/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om zoologiske haver m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1690 af 02/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af støj- og luftemissioner fra fritidsfartøjer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1399 af 02/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1380 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om modtagepligt på stationer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1379 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1416 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Kommunernes Lønningsnævn
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1366 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1393 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar
Justitsministeriet
BEK nr 1392 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
Justitsministeriet
BEK nr 1415 af 01/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om klage over bobestyrere
Justitsministeriet
BEK nr 1348 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1347 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1345 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1344 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1446 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om erhvervsudviklingsforeningers informationspligt
Erhvervsministeriet
BEK nr 1445 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om andelsklasser i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger
Erhvervsministeriet
BEK nr 1359 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1375 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand
(Særbidragsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1376 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1363 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for implantation af transpondere i dyr af hestefamilien
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1502 af 30/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om henstandsordning for borgere med store udgifter til køb af tilskudsberettigede lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1343 af 27/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1342 af 27/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1341 af 27/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse mod risici ved udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1413 af 27/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om taksationskommissioner og overtaksationskommissioner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1412 af 27/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udgiftsfordeling i kryds, vejbidrag, adgangsforhold til tankanlæg langs offentlige veje og konkurrenceudsættelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1411 af 27/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilstandsrapporters udformning og indhold m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1355 af 27/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer
(Mærkningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1313 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1339 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2016 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1329 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om jernbanevirksomheders adgang til international passagertransport m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1372 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om buskørsel
(Buskørselsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1340 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af data på jernbaneområdet vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. til Trafik- og Byggestyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1354 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om registreringsenheder i køretøjer som anvendes på bybaner (letbaner, metro og S-banen)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1328 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1327 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1326 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1325 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1324 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1323 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om erstatning og udgifter ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1322 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1390 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af leveringssvigt for lægemidler
(Leveringssvigtbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1443 af 26/11/2015
Bekendtgørelse for Færøerne om vederlag til stævningsmænd og til vidner i fogedforretninger
Justitsministeriet
BEK nr 1385 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1309 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1312 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om underretning om og rapportering af ulykker og hændelser på jernbaneområdet til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1369 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1389 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1337 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om dækning af omkostninger i forbindelse med administration og tilsyn efter miljøskadeloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1368 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1388 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og blandinger til specielt angivne formål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1387 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om vilkår om miljø, natur og sundhed i forbindelse med godkendelse m.v. efter lov om miljø og genteknologi
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1386 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1298 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.
Undervisningsministeriet
BEK nr 1308 af 24/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed
Skatteministeriet
BEK nr 1307 af 24/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2016
Skatteministeriet
BEK nr 1320 af 24/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2016 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring
Skatteministeriet
BEK nr 1296 af 24/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv.
Skatteministeriet
BEK nr 1294 af 24/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1305 af 23/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1304 af 23/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1316 af 20/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet
Skatteministeriet
BEK nr 1276 af 20/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1270 af 19/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1269 af 19/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1303 af 19/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kirkelig mægling i sager om separation og skilsmisse
Kirkeministeriet
BEK nr 1271 af 19/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens beslutning af 21. februar 2008 om en teknisk specifikation for interoperabilitet for delsystemet »rullende materiel« i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1281 af 19/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1280 af 19/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens beslutning om parameterlisten
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1288 af 18/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for DR
Kulturministeriet
BEK nr 1287 af 17/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om afgivelse af oplysninger til Danmarks Statistik om bygningskarakteristika m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1264 af 17/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for erhvervsmæssig handel med dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1263 af 17/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for inseminering af levende dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1262 af 17/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse forskrifter på veterinærområdet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1261 af 17/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1260 af 16/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Dyreetiske Råd
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1279 af 13/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ungdomsskoler
Undervisningsministeriet
BEK nr 1302 af 12/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser udstedt i henhold til skovloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1249 af 11/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven
Justitsministeriet
BEK nr 1248 af 11/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til lov om skifte af dødsboer
Justitsministeriet
BEK nr 1247 af 11/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløb i bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 1259 af 10/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1245 af 10/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1236 af 10/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1233 af 06/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder
(Elleveringsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1239 af 05/11/2015
Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 1235 af 05/11/2015
Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1231 af 04/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1229 af 03/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene
Statsministeriet
BEK nr 1230 af 03/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser
(Bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1222 af 30/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet
Kulturministeriet
BEK nr 1221 af 30/10/2015
Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2016 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1218 af 29/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 1208 af 27/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV-arter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1206 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1205 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Offshoresikkerhedsrådet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1204 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1203 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1201 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1200 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1199 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Myndighedernes Beredskabskomité i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1207 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både
Erhvervsministeriet
BEK nr 1217 af 22/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1183 af 14/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til elbusser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1184 af 14/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til elbusser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1172 af 13/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)
(PRTR-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1167 af 12/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen
Undervisningsministeriet
BEK nr 1196 af 09/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1187 af 09/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1194 af 09/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Havarikommissionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1165 af 08/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1178 af 08/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1161 af 06/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1164 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om isafgift for 2016
Forsvarsministeriet
BEK nr 1152 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1151 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1171 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1153 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1170 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser for ydelser efter serviceloven i forhold til friplejeboligleverandører
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1169 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af friplejeboligleverandører
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1145 af 29/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1129 af 23/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om internetdomænet ·dk
Erhvervsministeriet
BEK nr 1136 af 22/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Jernbanenævnet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1135 af 18/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om aktivers lokalisering og kongruente valutaer i forhold til de pensionsmæssige hensættelser for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1114 af 18/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1118 af 17/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af visse opgaver og beføjelser ved anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1111 af 17/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1117 af 17/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om lovvalg for visse forsikringsaftaler
Justitsministeriet
BEK nr 1106 af 16/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1134 af 16/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2016
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1096 af 15/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders fakturering af omkostninger over for elforbrugere
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1105 af 15/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1103 af 15/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1085 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1109 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1093 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magtanvendelse på psykiatriske afdelinger
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1084 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysningspligt i patienterstatningssager
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1102 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer samt kropsvisitation m.v. på psykiatrisk afdeling
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1092 af 09/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
(Administrationsbekendtgørelse for MUDP-programmet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1091 af 09/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om sekretariatsbetjening af bestyrelsen
(Forretningsorden for bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om sekretariatsbetjening af bestyrelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1057 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed
(Indsendelsesbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1068 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1083 af 07/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk
Skatteministeriet
BEK nr 1056 af 07/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1040 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af positive diagnostiske laboratoriefund for husdyrsygdomme
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1043 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1048 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2016
Skatteministeriet
BEK nr 1025 af 02/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til Design Society
Erhvervsministeriet
BEK nr 1038 af 02/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån
Erhvervsministeriet
BEK nr 1047 af 02/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1028 af 02/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om salg, køb og forsendelse af vildt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1063 af 01/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2014, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2015 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2016
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1061 af 01/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2016
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1060 af 01/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2016
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1059 af 01/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2016
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1066 af 31/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1065 af 31/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1006 af 30/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.