Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og i lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love

I medfør af § 6, stk. 2 og 3, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.), § 4, stk. 2, og § 4, stk. 3, 1. pkt., i lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) og § 7, stk. 2, i lov nr. 345 af 8. april 2014 om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love (Implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv m.v.) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 4 og 6, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.) sættes i kraft.

§ 2. § 1, nr. 2-7, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) sættes i kraft.

§ 3. § 6 i lov nr. 345 af 8. april 2014 om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love (Implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv m.v.) sættes i kraft.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. februar 2015.

Stk. 2. § 1, nr. 6, i lov nr. 1390 af 23. december 2012, § 1, nr. 2, i lov nr. 900 af 4. juli 2013, § 1, nr. 3, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 for så vidt angår § 47, stk. 4 og 9, i lov om fremme af vedvarende energi og § 6 i lov nr. 345 af 8. april 2014 har virkning fra den 20. november 2012.

Stk. 3. § 1, nr. 3, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 for så vidt angår § 47, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi har virkning fra den 20. marts 2013.

Stk. 4. § 1, nr. 3, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 for så vidt angår § 47, stk. 6, i lov om fremme af vedvarende energi har virkning fra den 11. juni 2013.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 5. februar 2015

Rasmus Helveg Petersen

/ Dorte Nøhr Andersen