Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

(DIS-omregning)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af 4. december 2013 og bekendtgørelse nr. 1514 af 16. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 51 a, § 52 f, § 74 b, stk. 4, § 74 l, stk. 15, og § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 9. december 2015

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen


Bilag 1

»Bilag 1

Omregning af DIS-indkomst - Skalatrin og faktorer for 2016

1. Omregning begrænset fart - uden sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler i begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk med senere ændringer,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 - 44.000

2) kr. 44.001 - 467.300

3) kr. 467.301 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 44.000, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 44.001 – 307.017, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 307.018 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 - 3.667 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 3.668 - 25.585 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 25.586 - omregnes med faktor 2,12

2. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 56.900 kr., jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005, som ændret ved lov nr. 622 14. juni 2011 om beskatning af søfolk,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 100.900

2) kr. 100.901 - 467.300

3) kr. 467.301 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 100.900, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 100.901 - 328.563, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 328.564 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 8.408 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 8.405 – 27.380 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 27.381 - omregnes med faktor 2,12

3. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag (skibe med bruttotonnage på 500 t eller derover)

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 105.000 kr., jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005, som ændret ved lov nr. 622 14. juni 2011 om beskatning af søfolk, fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 149.000

2) kr. 149.001 - 467.300

3) kr. 467.301 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 – 149.000, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 149.001 – 346.776, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 346.777, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 12.417 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 12.418 – 28.898 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 28.899 omregnes med faktor 2,12.«