Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om speciallæger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 481 af 13. maj 2013 og bekendtgørelse nr. 357 af 9. april 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1 ændres »Diagnostisk radiologi« til: »Radiologi«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2015.

Stk. 2. Læger, der har fået tilladelse til at betegne sig som speciallæge i diagnostisk radiologi efter tidligere gældende regler, har ret til at benytte denne betegnelse og betegnelsen speciallæge i radiologi.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 10. marts 2015

Nick Hækkerup

/ Jakob Krogh