Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg

§ 1. Bekendtgørelse nr. 1444 af 11. december 2007 om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2015.

Miljøministeriet, den 22. maj 2015

Kirsten Brosbøl

/ Mads Leth-Petersen