Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Bilag 9
Bilag 10
Bilag 11
Bilag 12
Bilag 13
Bilag 14
Bilag 15
Bilag 16
Bilag 17
Bilag 18
Bilag 19
Bilag 20
Bilag 21
Bilag 22
Bilag 23
Bilag 24
Bilag 25
Bilag 26
Bilag 27
Bilag 28
Bilag 29
Bilag 30
Bilag 31
Bilag 32
Bilag 33
Bilag 34
Bilag 35
Bilag 36
Bilag 37
Bilag 38
Bilag 39
Bilag 40
Bilag 41
Bilag 42
Bilag 43
Bilag 44
Bilag 45
Bilag 46
Bilag 47
Bilag 48
Bilag 49
Bilag 50
Bilag 51
Bilag 52
Bilag 53
Bilag 54
Bilag 55
Bilag 56
Bilag 57
Bilag 58
Bilag 59
Bilag 60
Bilag 61
Bilag 62
Bilag 63
Bilag 64
Bilag 65
Bilag 66
Bilag 67
Bilag 68
Bilag 69
Bilag 70
Bilag 71
Bilag 72
Bilag 73
Bilag 74
Bilag 75
Bilag 76
Bilag 77
Bilag 78
Bilag 79
Bilag 80
Bilag 81
Bilag 82
Bilag 83
Bilag 84
Bilag 85
Bilag 86
Bilag 87
Bilag 88
Bilag 89
Bilag 90
Bilag 91
Bilag 92
Bilag 93
Bilag 94
Bilag 95
Bilag 96
Bilag 97
Bilag 98
Bilag 99
Bilag 100
Bilag 101
Bilag 102
Bilag 103
Bilag 104
Bilag 105
Bilag 106
Bilag 107
Bilag 108
Bilag 109
Bilag 110
Bilag 111
Bilag 112
Bilag 113
Bilag 114
Bilag 115
Bilag 116
Bilag 117
Bilag 118
Bilag 119
Bilag 120
Bilag 121
Bilag 122
Bilag 123
Bilag 124
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt

I medfør af § 70 a og § 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 134 a:

Indledning

§ 1. Denne bekendtgørelse fastlægger de færdselsområder, hvor kørsel med modulvogntog er tilladt i forbindelse med forsøg med modulvogntog.

Definitioner

§ 2. Ved modulvogntog forstås vogntog bestående af lastbil og et eller to påhængskøretøjer som beskrevet i bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog.

Krav

§ 3. Kørsel med modulvogntog er alene tilladt på de veje og øvrige færdselsområder, der er angivet i denne bekendtgørelse, jf. §§ 4-10 og bilag 1-121.

Færdselsområder

§ 4. De færdselsområder, som må anvendes i forsøget, er dels beskrevet i §§ 5-10, dels beskrevet og vist på bilag 1-121. De kan tillige findes på internettet på adressen www.vejdirektoratet.dk/modulvogntog, hvor lejlighedsvise planlagte ruteomlægninger også oplyses.

Stk. 2. Færdselsområderne er oversigtligt vist i bilag 1.

Færdselsområderne består af:

1) en række hovedstrækninger,

2) lokale vejtilslutninger fra hovedstrækningerne til udvalgte erhvervsområder, godsregistreringscentre, havne, transportcentre, omkoblingspladser, og enkeltvirksomheder,

3) udvalgte godsregistreringscentre, havne, transportcentre og omkoblingspladser,

4) rasteanlæg og

5) enkeltvirksomheder.

§ 5. Hovedstrækningerne er vist i bilag 1.

Hovedstrækningerne er følgende:

1) E20.

2) E20ø.

3) E39.

4) E45.

5) E47.

6) E55.

7) Motorring 4 mellem motorvejskryds Ishøj og motorvejskryds Ballerup.

8) O3 Odense mellem motorvejskryds Odense via rute 165 til Odense Havn Lindøterminalen.

9) Rute 8 mellem Tønder og rute 42 i Uge.

10) Rute 9 mellem motorvejskryds Odense og Spodsbjerg.

11) Rute 11.

12) Rute 13.

13) Rute 15 mellem Grenaa Havn og Sønder Ringvej i Ringkøbing.

14) Rute 16 mellem tilslutningsanlæg 43 på E45 og Grenaa Havn.

15) Rute 16 mellem rute 13 og Hestedalvej i Viborg.

16) Rute 16 mellem E47 motorvejskryds Gladsaxe og krydset Amtsvejen/Fjordvej, Hundested.

17) Rute 17.

18) Rute 18.

19) Rute 21 mellem E55 og Odden Havn.

20) Rute 21 mellem Ebeltoft Havn og krydset med rute 15 ved Tåstrup.

21) Rute 22 mellem rundkørslen ved Vestre Ringvej/Industrivej i Næstved og Kalundborg.

22) Rute 23 mellem motorvejskryds Holbæk på rute 21 og Kalundborg.

23) Rute 23 mellem tilslutningsanlæg 59 på E45 og tilslutningsanlæg 2 på rute 13.

24) Rute 24 mellem E20 og rute 11.

25) Rute 25.

26) Rute 26 mellem tilslutningsanlæg 47 på E45 og krydset med Anbækvej syd for Hammel.

27) Rute 26 mellem rute 13 i Viborg og Hanstholm.

28) Rute 26 mellem krydset med rute 34 og Hanstholm Havn.

29) Rute 28 mellem rute 30 i Grindsted og rundkørslen ved Egeskov Skovvej/Egeskovvej ved Fredericia.

30) Rute 28 mellem tilslutningsanlæg 59 E20 og Vester Ringvej i Fredericia.

31) Rute 29 mellem Rute 11 Østerild og Rute 26 Ræhr.

32) Rute 30.

33) Rute 34.

34) Rute 40 mellem Frederikshavn og rundkørsel ved Kattegatvej i Skagen.

35) Rute 41 mellem tilslutningsanlæg 71 på E45 og Rute 42.

36) Rute 42 mellem rute 8 Uge og tilslutningsanlæg 72 på E45.

37) Rute 42 mellem tilslutningsanlæg 72 på E45 via rute 170 til Aabenraa Havn.

38) Rute 54 mellem tilslutningsanlæg 37 på E47 og Holmegårdsvej.

39) Rute 55 mellem Rute 11 Aabybro og Sigsgaardsvej, Pandrup.

40) Rute 57 mellem rute E20 og rute 21.

41) Rute 167 mellem E20 og tilslutningsanlæg 13.

42) Rute 170 mellem tilslutningsanlæg 62 på E45 og krydset med Jens Holms Vej.

43) Rute 501 mellem E45 og O2, Aarhus Ringvej.

44) Skovalleen, Vesterskovvej og Gedser Landevej mellem rundkørslen Skovalleen/E55 og rundkørslen Gedser Landevej/E55 i Nykøbing Falster.

45) Hammelvej og Grenåvej mellem tilslutningsanlæg 42 på E45 og rute 16, Grenåvej i Randers.

§ 6. Erhvervsområderne, godsregistreringscentrene, havnene, transportcentrene og omkoblingspladserne er følgende:

1) Avedøre Holme, Hvidovre (Bilag 43).

2) Brøndby Omkoblingsplads, Kirkebjerg Parkvej, Brøndby (Bilag 22).

3) Brøndby Omkoblingsplads, Park Allé, Brøndby (Bilag 23).

4) Brøndby Omkoblingsplads, Priorparken, Brøndby (Bilag 33).

5) Erslev Industriområde, Erslev, Morsø (Bilag 95).

6) Esbjerg Havn, Esbjerg (Bilag 2).

7) Fredericia Havn, Fredericia (Bilag 3).

8) Frederiksdalvej, Erhvervsområde, Randers (Bilag 98).

9) Frederikshavn Havn, Frederikshavn (Bilag 4).

10) Gedser Havn, Gedser (Bilag 34).

11) Grenaa Havn, Grenaa (Bilag 24).

12) Haderslev Omkoblingsplads (Hammelev Transportcenter), Haderslev (Bilag 25).

13) Hanstholm Havn, Hanstholm (Bilag 35).

14) Hanstholm Omkoblingsplads, Industrivangen 3, Hanstholm (Bilag 45).

15) Hanstholm Omkoblingsplads, Industrivangen 35, Hanstholm (Bilag 45).

16) Helsingør Havn, Helsingør (Bilag 5).

17) Helsingør, Kvistgård (Bilag 119).

18) HI-Park, Herning (Bilag 36).

19) Hirtshals Havn, Hirtshals (Bilag 7).

20) Hirtshals Transport Center (HTC) og Godsregistreringscenter, Hirtshals (Bilag 6).

21) Horsens Transportcenter (Logistikcenter Danmark Vest), Horsens (Bilag 26).

22) Hundested Havn, Hundested (Bilag 42).

23) Hurup Omkoblingsplads, Hurup (Bilag 46).

24) Høje-Taastrup Transportcenter, Høje-Taastrup (Bilag 8).

25) Jyderup Omkoblingsplads, Holbæk (Bilag 9).

26) Kalundborg Havn, Kalundborg (Bilag 10).

27) Kastrup Godsregistreringscenter, Kastrup (Bilag 11).

28) Kolding Havn, Kolding (Bilag 27).

29) Køge Havn, Køge (Bilag 37).

30) Køge Transportcenter (Skandinavisk Transport Center), Køge (Bilag 12).

31) Transportcenter Cargo Syd A/S, Guldborgsund (Bilag 13).

32) Odense Erhvervshavn, Odense (Bilag 38).

33) Odense Havn (Lindøterminalen), Odense (Bilag 28).

34) Odense Omkoblingsplads (Tietgenbyen), Odense (Bilag 29).

35) Padborg Transportcenter, Padborg (Bilag 14).

36) Ringsted Omkoblingsplads (Kærup Erhvervspark), Ringsted (Bilag 39).

37) Rødby Havn, Rødby (Bilag 15).

38) Skive Havn, Skive (Bilag 89).

39) Skjern Transportcenter, Skjern (Bilag 41).

40) Slagelse Transportcenter, Slagelse (Bilag 16).

41) Sæby Syd, Trafikcenter, Frederikshavn (Bilag 44).

42) Søndergård Erhvervsområde, Holstebro (Bilag 48).

43) Taulov Transportcenter, Fredericia (Bilag 17).

44) Thisted Omkoblingsplads, Thisted (Bilag 47).

45) Uldum Omkoblingsplads, Hedensted (Bilag 30).

46) Vejle Transportcenter (Gateway E45-Danmarks Transportcenter), Vejle (Bilag 18).

47) Vordingborg Havn (Masnedø), Vordingborg (Bilag 31).

48) Aabenraa Havn, Aabenraa (Bilag 21).

49) Aalborg Havn (Aalborg Havn og Nordjysk Transportcenter), Aalborg (Bilag 19).

50) Aarhus Nordhavn, Aarhus (Bilag 40).

51) Aarhus Sydhavn, Aarhus (Bilag 20).

52) Årslev Erhvervsområde, Aarhus (Bilag 32).

§ 7. Rasteanlæggene er følgende:

1) Karlslunde Ø og V (E20/E47).

2) Tuelsø N og S (E20).

3) Antvorskov N (E20).

4) Kongsted N og S (E20).

5) Kildebjerg N og S (E20).

6) Lillebælt N (E20).

7) Frøslev V (E45).

8) Ustrup Ø og V (E45).

9) Skærup Ø og V (E45).

10) Ejer Bavnehøj Ø og V (E45).

11) Gudenå Ø og V (E45).

12) Himmerland Ø og V (E45).

13) Hjallerup Enge V (E45).

14) Tappernøje Ø og V (E47).

15) Piberhus Ø (E47/E55).

16) Isterød Ø og V (E47).

17) Søby Ø og V (rute 18).

18) Kornerup S (Rute 21).

§ 8. Enkeltvirksomhederne er følgende:

1) AA Transport-Service A/S, Greve Main 38, Greve (Bilag 123).

2) AKV Langholt a.m.b.a., Gravsholtvej 92, Vodskov (Bilag 78).

3) Alex Andersen Ølund A/S, Holkebjergvej 54, Odense (Bilag 77).

4) Altia Denmark A/S, Rødeledsvej 70, Svendborg (Bilag 103).

5) Anders Sørensen Møbeltransport A/S, Helge Nielsens Allé 11, Løsning (Bilag 79).

6) Andreas Andresen A/S, Fælledvej 27, Struer (Bilag 76).

7) Ardagh Glass Holmegaard A/S, Glasværksvej 52, Næstved (Bilag 81).

8) ARLA Foods a.m.b.a., Danbovej 2, Fredericia (Bilag 49).

9) ARLA Foods a.m.b.a., Dofovej 2B, Vejle (Bilag 53).

10) ARLA Foods a.m.b.a., Karolinevej 1, Slagelse (Bilag 100).

11) Autobude A/S, Teknikervej 5, Hedensted (Bilag 79).

12) Bestseller, Moltrup Landevej 201, Haderslev (Bilag 101).

13) BHJ A/S, Kornvej 1, Hobro (Bilag 61).

14) Blue Water Shipping A/S, Gamma 3, Søften (Bilag 60).

15) Blue Water Shipping A/S, Ventrupparken 8 B, Greve (Bilag 111).

16) Carlsberg Danmark A/S, Vestre Ringvej 111, Fredericia (Bilag 50).

17) Claus Sørensen A/S, Kristian Skous Vej 1, Vejle (Bilag 53).

18) Coldstar ApS, Kristian Skous Vej 6, Vejle (Bilag 53).

19) ContainerCare A/S, Beta 5, Søften (Bilag 60).

20) COOP, Hovvejen, Hasselager (Bilag 82).

21) COOP, Arnfredsvej 6, Vejen (Bilag 62).

22) COOP, Torshøjvej 45, Hasselager (Bilag 82).

23) COOP, ved Nordmarks Allé, Albertslund (Bilag 108).

24) Daka a.m.b.a., Dakavej 10, Løsning (Bilag 80).

25) Dalum Papir A/S, Maglemøllevej 60, Næstved (Bilag 86).

26) Danish Crown, Grindstedvej, Taurusvej og Energivej, Holsted (Bilag 97).

27) Dansk Overflade Teknik A/S, Industrivej 14, Køge (Bilag 116).

28) Danske Fragtmænd A/S, Engelsholmvej 39, Randers (Bilag 54).

29) Danske Fragtmænd A/S, Havrevænget 10, Hobro (Bilag 61).

30) Danske Fragtmænd A/S, Katmosevej 16, Viborg (Bilag 124).

31) Danske Fragtmænd A/S, Storstrømsvej 30, Esbjerg (Bilag 51).

32) Danske Fragtmænd A/S, Sverigesvej 15, Haderslev (Bilag 92).

33) Dansk Retursystem A/S, Lundagervej 43, Løsning (Bilag 79).

34) Dansk Special Affald A/S, Baggeskærvej 23, Herning (Bilag 94).

35) Dansk Supermarked A/S, Axel Gruhnsvej 7, Højbjerg (Bilag 90).

36) Dansk Supermarked A/S, Englandsvej 2, Vejle (Bilag 53).

37) Dansk Supermarked A/S, Industribuen 2-4, Ishøj (Bilag 58).

38) Dantra A/S, Vejlevej 7, Hjøllund (Bilag 74).

39) DHL Freight (Denmark) A/S, Banemarksvej 48, Brøndby (Bilag 115).

40) DKI Logistics A/S, Egeskovvej 21, Horsens (Bilag 70).

41) DSV A/S, Hovedgaden 630, Hedehusene (Bilag 109).

42) DSV Road A/S, Kystvejen 100, Nørresundby (Bilag 65).

43) Esbjerg Gods A/S, Alssundvej 2, Esbjerg (Bilag 51).

44) Flügger A/S, Ole Rømers Vej 7, Kolding (Bilag 99).

45) Freja Transport & Logistik A/S, Ørstedsvej 11, Stilling, Skanderborg (Bilag 55).

46) Frode Laursen A/S, Vittenvej 90, Hinderup (Bilag 113).

47) Frode Laursen A/S, Emballagevej 3, Grenaa (Bilag 75).

48) Frode Laursen A/S, Petersmindevej 5, Hørning (Bilag 82).

49) Frode Laursen A/S, Stengårdsvej 32, Tølløse (Bilag 102).

50) Genan A/S, Jegindøvej 14-16, Viborg (Bilag 124).

51) GLS Danmark A/S, Kokmose 3, Kolding (Bilag 93).

52) GM-ITM A/S, Marsallé 111-113, Horsens (Bilag 69).

53) GM-ITM A/S, Orionvej 18, Horsens (Bilag 69).

54) Godik, Industribuen 2, Ejby (Bilag 118).

55) HCS Transport, Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup (Bilag 105).

56) Hørkram Foodservice A/S, Centervej 1, Sorø (Bilag 121).

57) IDdesign, Ventrupparken 2, Greve (Bilag 123).

58) Indeks Retail A/S, Lundagervej 21, Hedensted (Bilag 79).

59) IPD Logistics ApS, Baggeskærvej 23, Herning (Bilag 94).

60) Jørgen Jensen Distribution A/S, Uhregårds Allé 2, Ikast (Bilag 71).

61) Johs. Rasmussen Svebølle A/S, Øresøvej 2, Svebølle (Bilag 63).

62) K. Hansen A/S, Park Allé 18, Vejen (Bilag 62).

63) K. Kristoffersen Larsen A/S, Gesagervej 29, Løsning (Bilag 80).

64) K. V. Markussen, Fynsvej 54, Middelfart (Bilag 120).

65) Klaus Kousted Pedersen, Emballagevej 6, Grenaa (Bilag 75).

66) Knauf Danogips A/S, Hegedalsvej 79, Hobro (Bilag 61).

67) Knauf Danogips A/S, Kløvermarksvej 4-6, Hobro (Bilag 61).

68) Kohberg Brød A/S, Gamma 8, Søften (Bilag 60).

69) Kronborg Transport, Gjettrupvej 1, Holstebro (Bilag 107).

70) Kvistgård Jern & Metal A/S, Hejreskovvej 7, Kvistgård, Helsingør (Bilag 119).

71) L’Oréal Danmark A/S Lager, Greve Main 21, Greve (Bilag 123).

72) Lantmännen Unibake Danmark A/S, Oensvej 28-30, Hatting, Horsens (Bilag 69).

73) Lantmännen Unibake Danmark A/S, Hjermvej 9/Lundholmvej 8/Lundholmvej 14, Holstebro (Bilag 73).

74) Lantmännen Unibake Danmark A/S, Klokkestøbervej 12, Pandrup (Bilag 106).

75) Lastas A/S, Energivej 35, Hedensted (Bilag 80).

76) Lastas Trucks Danmark A/S, Ventrupparken 10, Greve (Bilag 123).

77) LF Miljøcenter/Marius Pedersen A/S, Nykøbingvej 76, Saxkøbing (Bilag 72).

78) Liller Trans A/S, Handelsvej 28, Odense (Bilag 67).

79) Lindø Industripark, Kystvejen 100, Munkebo (Bilag 52).

80) Løgstrup Steel A/S, Egeskovvej 16, Kvistgård, Helsingør (Bilag 119).

81) Mammen & Drescher, Oldenvej 10A, Kvistgård, Helsingør (Bilag 119).

82) Mols-Linien, Ebeltoft Færgehavn, Ebeltoft (Bilag 112).

83) Mols-linjen, Odden Færgehavn, Sjællands Odde (Bilag 110).

84) Multi Line A/S, Kirkebjergvej 17, Sorø (Bilag 121).

85) Nopa A/S, Havrevænget 9-11, Hobro (Bilag 61).

86) Nordic Sugars, Prinsholmvej 1, Nykøbing Falster (Bilag 91).

87) Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, Brørup (Bilag 84).

88) Nordisk Wavin A/S, Wavinvej 1, Hammel (Bilag 114).

89) Novo Nordisk A/S, Hallas Allé, Kalundborg (Bilag 56).

90) Novozymes A/S, Hallas Allé, Kalundborg (Bilag 56).

91) Nyscan A/S, Industrivej 11, Saxkøbing (Bilag 72).

92) OK-olie Lundagervej 2, Hedensted (Bilag 79).

93) Palle´s Fragt & Autokraner A/S, Brolæggervænget 1, Næstved (Bilag 87).

94) Point-S A/S, Hegedalsvej 82, Hobro (Bilag 61).

95) Poul Pedersen Ejby ApS, Industrivej 26, Ejby (Bilag 118).

96) Premiere Is A/S, Sennelsvej 1, Thisted (Bilag 83).

97) Reitan Distribution A/S, Marsallé 32, Horsens (Bilag 69).

98) Rockwool A/S, Industrivej 9-11, Vamdrup (Bilag 85).

99) Rockwool A/S, Rockwoolvej 2, Øster Doense, Hobro (Bilag 68).

100) Rose Poultry, Tværmosevej 10, Vinderup (Bilag 96).

101) Royal Unibrew, Faxe Alle 1, Faxe (Bilag 104).

102) Rygaard Transport og Logistik A/S, Lundagervej 106, Hedensted (Bilag 79).

103) Rynkeby Food A/S, Vestergade 30, Ringe (Bilag 59).

104) Sand Spedition AS, Baggeskærvej 25, Herning (Bilag 94).

105) Sax-Trans A/S, Kroggårdsvej 34-36, Saxkøbing (Bilag 72).

106) Scania Biler A/S, Industribuen 19, Ishøj (Bilag 58).

107) Scania Biler A/S, Kløvermarksvej 8, Hobro (Bilag 61).

108) Scania Biler A/S, Mads Eg Damgaards Vej 56, Herning (Bilag 88).

109) S. J. Fragt A/S, Leopardvej 26, Thisted (Bilag 83).

110) Skare Meat Packers K/S, Park Allé, Vejen (Bilag 62).

111) Skive Fragt A/S, Engvej 8A, Skive (Bilag 122).

112) Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen (Bilag 62).

113) Spanvall A/S, Tissøvej 41, Jorløse, Jerslev (Bilag 63).

114) SuperGros A/S, Mørupvej 2, Herning (Bilag 117)

115) SuperGros A/S, Knud Højgaards Vej 19, Vejle (Bilag 53).

116) T. Hansen, Stengårdvej 1, Middelfart (Bilag 120).

117) Thurah Transport A/S, Baldershøj 16-18, Ishøj (Bilag 58).

118) Toyota Motor Europe, Fynsvej 9, Middelfart (Bilag 120).

119) Transportgruppen A/S, Dronningens Kvarter 24, Fredericia (Bilag 49).

120) Tri Trail Trucking ApS, Rørdalsvej 203, Aalborg (Bilag 66).

121) Tvis Køkkener A/S, Skautrupvej 16, Holstebro (Bilag 107).

122) Tvis Vognmands Forretning A/S, Kronborgvej 11, Aulum (Bilag 57).

123) XL-BYG Hobro Ny Trælast A/S, Lucernevej 2, Hobro (Bilag 61).

124) Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, Aalborg (Bilag 64).

Stk. 2. Enkeltvirksomhederne bestemmer selv, hvilke operatører, der har adgang til deres arealer.

§ 9. Ved planlagte omlægninger af det udpegede vejnet må anden rute anvendes efter tilladelse fra Vejdirektoratet. Vejmyndigheden indstiller sådanne omlægninger til Vejdirektoratet efter aftale med politiet.

Stk. 2. De omlagte ruter vil fremgå af www.trafikken.dk.

§ 10. Vejdirektoratet kan med samtykke fra politi og vejmyndighed eller vejejer tillade færdsel med modulvogntog på en nærmere angivet rute, der er udformet, så færdsel med modulvogntog kan foregå i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser. Den godkendte strækning er herefter åben for kørsel med modulvogntog.

Stk. 2. De tilladte ruter vil fremgå af www.vejdirektoratet.dk.

§ 11. Overtrædelse af § 3 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 857 af 2. juli 2014 om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt.

Vejdirektoratet, den 27. august 2015

Per Jacobsen

/ Helga Theil Thomsen


Bilag 1

Bilag


Bilag 2

Esbjerg Havn, Esbjerg

Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, køres ad Gammel Ringvej/Østre Havnevej/Toldbodvej/Adgangsvejen frem til Molevej på venstre hånd. Fra Taurusvej er der på denne strækning adgang til Havneområdet mod syd og vest enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 3

Fredericia Havn, Fredericia

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 59, Fredericia S, ad rute 28, Strandvejen mod nord. Der må køres ind i havneområdet enten ad Nyhavnsvej eller ad Holstensvej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havnens afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 4

Frederikshavn Havn, Frederikshavn

Tilkørsel må foretages direkte fra E45. Der må køres ind i området enten ad Færgehavnsvej eller ved at fortsætte ad rute 35/40, Havnepladsen, til Sydhavnsvej eller til Kragholmen, hvorfra tilkørsel kan ske ad Hornværket. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 5

Helsingør Havn, Helsingør

Tilkørsel må foretages fra E47, der fører direkte frem til havneområdet. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 6

Hirtshals Transport Center (HTC) og Godsregistreringscenter, Hirtshals

Fra E39, Ålborgvej, der fører direkte frem til centret, må tilkørsel foretages fra rundkørslen ad Dalsagervej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme rute eller ad Søndergade tilslutning til Ålborgvej mod syd. Centrets afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 7

Hirtshals Havn, Hirtshals

Fra E39, Aalborgvej, der fører direkte frem til havnen, må tilkørsel foretages ad Willemoesvej og ad Aalborgvej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havnens afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 8

Høje-Taastrup Transportcenter, Høje-Taastrup

Tilkørsel må foretages fra rute 21, tilslutningsanlæg 7a, Høje Taastrup S, ad Ring 5, Sydvej, frem til og ad Litauen Allé eller - længere fremme - ad Bohus Boulevard. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Transportcentrets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 9

Jyderup Omkoblingsplads, Holbæk

Tilkørsel må foretages fra rute 23, Skovvejen ad Cementvejen mod syd frem til indkørslen til omkoblingspladsen. Kørsel bort fra området må foretages ad samme rute. Omkoblingspladsens afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 10

Kalundborg Havn, Kalundborg

Tilkørsel må foretages fra rute 23, der fører direkte frem til havneområdet, enten ad Juelsmindevej eller videre ad rute 23, Sydhavnsvej og ad Østre Havnevej til betalingsanlægget. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 11

Kastrup Godsregistreringscenter, Kastrup

Tilkørsel fra øst må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 15, Lufthavn, mod syd ad Amager Strandvej gennem rundkørslen mod øst ad Kystvejen frem til indkørslen til godsregistreringscentret. Tilkørsel fra vest må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 16, Lufthavn Ø, ad Amager Strandvej gennem Rundkørsel Øst ad Kystvejen frem til indkørslen til godsregistreringscentret. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Godsregistreringscentrets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 12

Køge Transportcenter (Skandinavisk Transport Center), Køge

Tilkørsel fra syd må foretages fra E47/E20, tilslutningsanlæg 32, Køge, ad Lyngvej mod nordvest til rundkørslen og ad Nordhøj frem til indkørslen til transportcentret ad Centervej. Tilkørsel fra nord må foretages fra E47/E20, tilslutningsanlæg 32, Køge, via rundkørslen og ad Nordhøj frem til indkørslen til transportcentret ad Centervej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Transportcentrets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 13

Nørre Alslev Godsregistreringscenter (Transportcenter Cargo Syd A/S), Guldborgsund

Tilkørsel må foretages fra E47, tilslutningsanlæg 43, Gundslev, ad rute 293, Stubbekøbingvej, mod vest frem til indkørslen til godsregistreringscentret ad Cargovej, der er ensrettet. Kørsel bort fra området må foretages fra Cargovejs udkørsel til Stubbekøbingvej og i øvrigt ad samme rute som tilkørslen. Godsregistreringscentrets afgrænsning samt ind- og udkørsel er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 14

Padborg Transportcenter, Padborg

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 76, Padborg ad Lejrvejen frem til indkørslen til transportcentret. Kørsel bort fra området må foretages ad samme rute. Transportcentrets afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 15

Rødby Havn, Rødby

Tilkørsel må foretages fra E47, der fører direkte frem til havneområdet. Kørsel bort fra området må foretages ad samme rute. Havneområdets afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 16

Slagelse Transportcenter, Slagelse

Tilkørsel fra øst og vest må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 39, Slagelse S, ad Sdr. Ringgade frem til rundkørslen ved Trafikcenter Allé. Tilkørsel fra syd og nord må foretages fra rute 22 via rundkørslen ved Sdr. Ringgade frem til rundkørsel ved Trafikcenter Allé. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Transportcentrets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 17

Taulov Transportcenter, Fredericia

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 61, Taulov, ad Skærbækvej mod nordøst eller fra E20ø, tilslutningsanlæg 60b, Taulov N, ad Skærbækvej mod sydvest. I begge tilfælde må indkørsel til transportcentret foretages ad Europavej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Transportcentrets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 18

Vejle Transportcenter (Gateway E45 – Danmarks Transportcenter), Vejle

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 59 Hornstrup og videre ad Juelsmindevej, eller fra rute 13/18, tilslutningsanlæg 2 Grejsvej ad Viborg Hovedvej og videre ad Juelsmindevej, mod øst, hvor der må køres ind på transportcentret enten via rundkørslen ved Transportvej eller længere fremme ad Sysselvej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Transportcentrets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 19

Aalborg Havn (Aalborg Havn og Nordjysk Transportcenter), Aalborg

Tilkørsel fra syd må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 24, Øster Uttrupvej, mod nordvest ad Øster Uttrupvej, ad Rørdalsvej, Tranholmvej og Rørdalsvej, hvorfra der må køres ind i havneområdet. Tilkørsel fra nord må foretages fra tilslutningsanlæg 23, Aalborg N, til højre ad første frakørselsrampe, ad Øster Uttrupvej og videre ad Rørdalsvej, Tranholmvej og Rørdalsvej, hvorfra der må køres ind i havneområdet. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 20

Aarhus Sydhavn, Aarhus

Tilkørsel fra syd må kun foretages ad rute 501 ligeud ad Åhavevej og Marselis Boulevard frem til havneområdet, der begynder ved krydset med Sydhavnsgade. Tilkørsel fra nord må foretages fra E45 tilslutningsanlæg 49, Århus S, ad Genvejen mod øst til tilslutningsanlæg 2 på rute 501 og videre ad denne rute som ved tilkørsel fra syd. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 21

Aabenraa Havn, Aabenraa

Tilkørsel fra nord må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 71, Aabenraa, ad rute 41, Sønderborgvej frem til krydsning med rute 42, hvor der drejes til venstre ad rute 42, Tinglevvej. Der fortsættes ligeud ad rute 170, Flensborgvej/Kystvej frem til krydset med Søndre Havnevej, hvor der svinges til højre. Indkørsel til den sydlige del af havnen sker fra krydset Søndre Havnevej/Sydhavn. Tilkørsel til den nordlige del af havnen sker ved at svinge til venstre i krydset Søndre Havnevej/Sydhavn. Indkørsel til den nordlige del af havnen sker dernæst enten i krydset med Gammelhavn eller via Havnevej til Mellemvej og Nyhavn.

Tilkørsel fra syd må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 72, Aabenraa S, ad rute 42,Tinglevvej frem til krydsning med rute 41, hvor der fortsættes ligeud ad rute 42 til havnen som ovenfor beskrevet. Kørsel bort fra havneområdet må foretages ad samme ruter. Havnens afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 22

Brøndby Omkoblingsplads, Kirkebjerg Parkvej, Brøndby

Tilkørsel må foretages fra rute 21, Holbækmotorvejen, tilslutningsanlæg 2, Brøndbyvester, mod nord ad O3, Søndre Ringvej, frem til krydset med Park Allé, hvor der svinges til højre. Umiddelbart derefter svinges til venstre ad Kirkebjerg Parkvej, hvor indkørsel til omkoblingspladsen sker til højre ca. 150 meter nord for Park Allé. Kørsel bort fra området må foretages ad samme rute. Omkoblingspladsens afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 23

Brøndby Omkoblingsplads, Park Allé, Brøndby

Tilkørsel må foretages fra rute 21, Holbækmotorvejen, tilslutningsanlæg 2, Brøndbyvester. Fra krydset mellem den nordlige frakørselsrampe/ Søndre Ringvej (O3)/Vallensbækvej fortsættes ad Vallensbækvej frem til krydset med Midtager, hvor der svinges til højre. I krydset Midtager/Park Allé svinges til venstre. Indkørsel til omkoblingspladsen sker til højre ca. 200 meter nede ad Park Allé. Kørsel bort fra området må foretages ad samme rute. Omkoblingspladsens afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 24

Grenaa Havn, Grenaa

Tilkørsel må foretages fra rute 15/16 ad Færgevej i krydset Ringvejen (rute15 og rute 16)/Færgevej/Kattegatvej eller ved at svinge mod nord i krydset ad Kattegatvej, hvorefter tilkørsel til havnen kan ske ved svingning til højre i krydset med Nordhavnsvej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havnens afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 25

Haderslev Omkoblingsplads (Hammelev Transportcenter), Haderslev

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 68, Vojens. Omkoblingspladsen består af et område øst for motorvejen og et område vest for motorvejen. Til det østlige område køres mod øst ad Ribevej frem til krydset med Melskov Allé, hvor der svinges til venstre ind i området. Adgangen til det vestlige område sker ad Lysbjergvej fra rundkørslen på Ribevej ved de vestlige motorvejsramper. Kørsel bort fra områderne må foretages ad samme ruter. Omkoblingspladsens afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 26

Horsens Transportcenter (Logistikcenter Danmark Vest), Horsens

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 56, Horsens V, mod vest ad Silkeborgvej. Transportcentret består af to områder vest for motorvejen. Tilkørsel til det første område sker fra rundkørslen på Silkeborgvej ad Vrøndingvej. Tilkørsel til det andet område sker fra rundkørslen på Silkeborgvej/Nokiavej ad Nokiavej. Kørsel bort fra områderne må foretages ad samme ruter. Transportcentrets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 27

Kolding Havn, Kolding

Tilkørsel må foretages fra E20/E45, tilslutningsanlæg 62, Kolding Ø, mod syd ad Højvangen/Fynsvej frem til krydset med Jens Holms Vej, hvor der svinges til venstre. Fra denne vej må tilkørsel til havnen enten foretages ad Nordkajen eller Sdr. Havnegade. Kørsel bort fra havnen må foretages ad samme ruter. Havnens afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 28

Odense Havn (Lindøterminalen), Odense

Tilkørsel må foretages fra E20, motorvejskryds Odense, mod nord ad rute 9 og Østre Ringvej (O3) til krydset med rute 165, Kertemindevej, hvor der svinges til højre ad denne vej og videre lige ud ad Munkebovej frem til krydset Munkebovej/Kystvejen, hvor der svinges til venstre ad Kystvejen. Ved indkørslen til Lindø Industripark i krydset med Havnevejen svinges til højre ad Havnevejen, der fører direkte til området Lindøterminalen. Kørsel bort fra havnen må foretages ad samme rute. Havnens afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 29

Odense Omkoblingsplads (Tietgenbyen), Odense

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 48, Tietgenbyen, mod nordvest ad Niels Bohrs Allé frem til krydset med C. F. Tietgens Boulevard, hvor der svinges til venstre ind i området. Kørsel bort fra området må foretages ad samme rute. Kørsel fra området til Odense Havn må foretages ad Niels Bohrs Allé og videre ad Østre Ringvej (O3) som beskrevet i Bilag 28. Omkoblingspladsens afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 30

Uldum Omkoblingsplads, Hedensted

Tilkørsel må foretages fra rute 30, Vestvejen, ved tilslutningsanlægget til Uldum, hvor der svinges mod nord mod byen, hvorefter der i rundkørslen Skanderborgvej/Lars Larsens vej svinges til højre ad Lars Larsens vej, der fører direkte til omkoblingspladsen. Kørsel bort fra området må foretages ad Lars Larsens vej via rundkørslen mod syd ad Skanderborgvej og via den sydlige rampe i tilslutningsanlægget til rute 30, Vestvejen. Omkoblingspladsens afgrænsning og til- og frakørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 31

Vordingborg Havn (Masnedø), Vordingborg

Tilkørsel må foretages fra E47/E55, tilslutningsanlæg 41, Vordingborg, mod vest ad rute 22, Mønsvej, videre ad Brovejen rute 22/rute 153, hvorfra der svinges til højre ad Vesthavnen kort efter passage af Masnedsund broen. Kørsel bort fra havnen må foretages ad samme rute. Havnens afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 32

Årslev Erhvervsområde, Aarhus

Tilkørsel må foretages fra E45, motorvejskryds Århus Vest, mod øst ad rute 15, hvor der holdes til højre ad rampen til rundkørslen. Indkørsel til området sker enten fra en sydgående direkte rampe ind i den sydlige del af området eller fra rundkørslen ad Logistikparken til den nordlige del af området. Kørsel bort fra området må foretages via Logistikparken og rundkørslen og mod vest ad rute 15. Områdets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 33

Brøndby Omkoblingsplads, Priorparken, Brøndby

Tilkørsel må foretages fra E47, Motorring 3, tilslutningsanlæg 24, Roskildevej, mod vest ad Roskildevej/Hovedvejen frem til krydset med Tavleholmsvej, hvor der svinges til venstre ad denne vej. Derefter svinges til venstre ad Vibeholmsvej og i krydset med Vibeholms Allé svinges til højre ad denne vej under jernbanen. Vibeholms Allé fører direkte ind til omkoblingspladsen. Kørsel bort fra området må foretages ligeud ad Vibeholms Allé frem til Roskildevej/Hovedvejen, hvor der svinges til højre mod øst frem til E47, Motorring 3, tilslutningsanlæg 24. Omkoblingspladsens afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 34

Gedser Havn, Gedser

Fra E55, der fører direkte frem til havneområdet, køres direkte ind i dette. Kørsel bort fra området må foretages ad samme rute. Havnens afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 35

Hanstholm Havn, Hanstholm

Tilkørsel må foretages fra rute 26, Kai Lindbergs Gade, hvor der må svinges til højre ind i havneområdet enten ad Auktionsgade eller senere ad en navnløs vej ved containerpladsen. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havnens afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 36

HI-Park, Herning

Tilkørsel må foretages fra rute 15, Herningmotorvejen, tilslutningsanlæg 39. Fra den nordligste rundkørsel i tilslutningsanlægget må køres mod vest ad Transportcentervej, hvor der i den første rundkørsel må svinges til højre ind i HI-Park. Fra den nordligste rundkørsel i tilslutningsanlægget må også køres mod nord ad N. O. Hansens Vej, hvor der i den første rundkørsel må svinges ind ad Transportcenter Allé vest for rundkørslen. Kørsel bort fra transportcentret må foretages ad samme ruter. Transportcentrets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 37

Køge Havn, Køge

Tilkørsel må foretages fra E47/E20 tilslutningsanlæg 32, Køge, ad Lyngvej mod øst videre ad Værftsvej frem til rundkørslen ved Cementvej og frem til krydset med Nordhavnsvej hvorfra der køres direkte ind i havneområdet. Kørsel bort fra havnen må foretages ad samme rute. Havnens afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 38

Odense Erhvervshavn, Odense

Tilkørsel må foretages fra E20, motorvejskryds Odense, mod nord ad rute 9 og Østre Ringvej (O3) til krydset med rute 165, Kertemindevej, hvor der svinges til venstre ad denne vej og køres frem til krydset Kertemindevej/Ejbygade, hvor der svinges til højre ad Ejbygade. Fra Ejbygade køres direkte ind i havneområdet i krydset med Havnegade. Kørsel bort fra havnen må foretages ad samme rute. Havnens afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 39

Ringsted Omkoblingsplads (Kærup Erhvervspark), Ringsted

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 35, Ringsted Ø, mod nord ad rute 14, Østre Ringvej, frem til rundkørslen ved Kærup Parkvej. Herfra ad Kærup Parkvej mod sydøst ind i erhvervsparken. Kørsel bort fra omkoblingspladsen må foretages ad samme rute. Omkoblingspladsens afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 40

Aarhus Nordhavn, Aarhus

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 46, Århus N, ad rute 15, Søftenvej, via Søftenvejs forlængelse frem til Randersvej. Der fortsættes ad Randersvej/Nørrebrogade/Nørreport, der fører direkte frem til krydset ved Kystvejen. Her drejes direkte ind i havneområdet til venstre ad Sverigesgade eller Pier 2. Kørsel bort fra havnen må foretages ad samme rute. Havnens afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 41

Skjern Transportcenter, Skjern

Tilkørsel må foretages fra rute 11 via Transportvej til transportcenteret. Kørsel bort fra området må foretages ad samme rute. Transportcenterets afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 42

Hundested Havn, Hundested

Tilkørsel må foretages fra rute 16, hvor der i krydset Amtsvejen/Strandvejen svinges til venstre ad Strandvejen, der følges frem til krydset med Færgevejen, hvor der svinges til højre. Færgevejen fører direkte ind i havneområdet. Kørsel bort fra havnen må foretages ad samme rute. Havnens afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 43

Avedøre Holme, Hvidovre

Tilkørsel fra øst må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 22, Gl. Køge Landevej, til venstre ad Gammel Køge Landevej frem til krydset med Stamholmen, hvor der svinges til venstre. Der fortsættes ad Stamholmen frem til krydset med Kanalholmen, hvor der svinges til højre ind i området. Tilkørsel fra vest må foretages fra E20 tilslutningsanlæg 22, Gl. Køge Landevej, fra rampen svinges til venstre ad Stamholmen. Der fortsættes ad Stamholmen frem til krydset med Kanalholmen, hvor der svinges til højre ind i området. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Områdets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 44

Sæby Syd, Trafikcenter, Frederikshavn

Tilkørsel fra nord må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 13, Sæby S, til venstre ad Ålborgvej frem til rundkørslen ved den østlige rampetilslutning, hvorfra der er direkte indkørsel til transportcenteret. Tilkørsel fra syd foretages tilsvarende fra rundkørslen ved rampetilslutningen. Kørsel bort fra transportcenteret må foretages til E45 fra tilslutningsanlæg 13, Sæby S. Områdets afgrænsning og tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 45

Hanstholm Omkoblingsplads Industrivangen 3, Hanstholm

Hanstholm Omkoblingsplads Industrivangen 35, Hanstholm

Tilkørsel må foretages fra rute 26, Thistedvej. I krydset Thistedvej/Industrivangen svinges mod øst ad Industrivangen. Der fortsættes ad denne vej frem til krydset Industribuen/Industrivangen, hvor der svinges til venstre ad Industrivangen. Omkoblingspladserne ligger i østsiden af vejen ud for nr.3 og nr. 35. Kørsel bort fra omkoblingspladsen må foretages videre ad Industrivangen mod nord, hvor Industrivangen tilsluttes rute 26 i rundkørslen Industrivangen /Thistedvej/Chr. Hansens Vej/Kai Lindbergs Gade. Omkoblingspladsens til- og frakørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 46

Hurup Omkoblingsplads, Hurup

Tilkørsel må foretages fra rute 11, Oddesundvej. I krydset Oddesundvej/Morsøvej/Bredgade svinges mod vest ad Bredgade, til venstre ad Slyngborgvej og umiddelbart til venstre ind på omkoblingspladsen. Kørsel bort fra omkoblingspladsen må foretages ad samme rute. Omkoblingspladsens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 47

Thisted Omkoblingsplads, Thisted

Tilkørsel må foretages fra rute 11 ad Leopardvej, hvor der svinges til højre. Der fortsættes ad denne vej frem til krydset med Høgevej, hvor der svinges til venstre. Omkoblingspladsen ligger i nr.4 på denne vej. Kørsel bort fra omkoblingspladsen må foretages ad samme rute. Omkoblingspladsens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 48

Søndergård Erhvervsområde, Holstebro

Tilkørsel må foretages fra rute 11, Ringvejen, mod nordøst ad Rasmus Færchs Vej. I rundkørslen Rasmus Færchs Vej/Ny Skivevej/Niels P. Thomsens Vej må køres ind i Søndergård Erhvervsområde enten ad Rasmus Færchs Vej eller ad Niels P Thomsens Vej. Kørsel bort fra området skal foregå ad samme ruter. Erhvervsområdets tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 49

ARLA Foods a.m.b.a. Danbovej 2, Fredericia

Transportgruppen A/S, Dronningens Kvarter 24, Fredericia

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 61, Taulov, ad Skærbækvej eller fra E20ø, tilslutningsanlæg 60B, Taulov N, ad Skærbækvej mod sydvest. Tilkørsel sker ad Dronningens Kvarter fra den sydlige rundkørsel ved tilslutningsanlæg 61. Kørsel bort fra virksomhederne må foretages ad samme ruter. Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 50

Carlsberg Danmark A/S, Vestre Ringvej 111, Fredericia

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 59, Fredericia S, mod nord ad rute 28, Strandvejen, videre ad rute 28, Vestre Ringvej, frem til virksomheden på Vestre Ringvej 111. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 51

Danske Fragtmænd A/S, Storstrømsvej 30, Esbjerg

Esbjerg Gods A/S, Alssundvej 2, Esbjerg

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 75, Esbjerg N, mod vest ad Kjersing Ringvej frem til rundkørslen ved Alssundvej, hvor der fortsættes ad Alssundvej frem til virksomheden på Alssundvej 2. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Danske Fragtmænd A/S, Storstrømsvej 30, Esbjerg.

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 75, Esbjerg N, mod vest ad Kjersing Ringvej igennem rundkørslen ved Alssundvej videre til krydset med Storstrømsvej, hvor der svinges til venstre og fortsættes ad Storstrømsvej frem til virksomheden på Storstrømsvej 30. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 52

Lindø Industripark, Kystvejen 100, Munkebo

Tilkørsel må foretages fra E20, motorvejskryds Odense, mod nord ad rute 9 og Østre Ringvej (O3) til krydset med rute 165, Kertemindevej, hvor der svinges til højre ad denne vej og køres videre lige ud ad Munkebovej frem til krydset Munkebovej/Kystvejen, hvor der svinges til venstre ad Kystvejen, der fører direkte frem til indkørslen til industriparken. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 53

ARLA Foods amba, Dofovej 2B, Vejle

Claus Sørensen A/S, Kristian Skous Vej 1, Vejle

Coldstar Aps, Kristian Skous Vej 6, Vejle

Dansk Supermarked A/S, Englandsvej 2, Vejle

SuperGros A/S, Knud Højgaards Vej 19, Vejle

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 59, Hornstrup, ad rute 13/18 Juelsmindevej, mod øst, hvor der svinges til højre ad Sysselvej. Ved dennes afslutning svinges til højre ad Herredsvej. Ved dennes afslutning svinges til højre ad Grundet Ringvej. Tilslutningsanlæg 2 på rute 13/18, Grejsvej kan også benyttes, hvorefter Viborg Hovedvej følges til tilslutningsanlæg 59 på E45.

Derefter er ruterne følgende:

–  Til ARLA Foods amba svinges fra Grundet Ringvej enten til højre ind på virksomheden eller efterfølgende til højre ind ad Dofovej, hvor virksomheden ligger i nr. 2B.

–  Til Claus Sørensen A/S svinges enten fra Grundet Ringvej til venstre ind til virksomheden eller efterfølgende til venstre ad Knud Højgaards Vej og igen til venstre ad Kristian Skous Vej, hvor virksomheden ligger i nr. 1.

–  Til Coldstar Aps svinges enten fra Grundet Ringvej til venstre ind til virksomheden eller efterfølgende til venstre ad Knud Højgaards Vej og igen til venstre ad Kristian Skous Vej, hvor virksomheden ligger i nr. 6.

–  Til Dansk Supermarked A/S svinges enten fra Grundet Ringvej til højre ad Dofovej og derefter umiddelbart til venstre ind på virksomheden, eller efterfølgende svinges fra Grundet Ringvej til højre ad Englandsvej, hvor virksomheden ligger i nr. 2.

–  Til SuperGros A/S svinges fra Grundet Ringvej til venstre ad Knud Højgaards Vej, hvor virksomheden ligger i nr. 19.

Kørsel bort fra virksomhederne må foretages ad samme ruter. Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 54

Danske Fragtmænd A/S, Engelsholmvej 39, Randers

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 43, Sønder Borup, mod vest ad Tulipvej frem til krydset med Engelsholmvej, hvor der svinges til højre. Vejen følges igennem et skarpt sving til højre. Ved det efterfølgende skarpe venstresving drejes til højre ind på virksomheden. Kørsel bort fra virksomhederne må foretages ad samme rute. Virksomhedernes tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 55

Freja Transport & Logistik A/S, Ørstedsvej 11, Stilling, Skanderborg

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 51, Skanderborg N, mod nord ad Randersvej frem til rundkørslen ved Ørstedsvej, hvor der fortsættes ad Ørstedsvej frem til virksomheden på Ørstedsvej 11. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 56

Novo Nordisk A/S, Hallas Allé, Kalundborg

Novozymes A/S, Hallas Allé, Kalundborg

Tilkørsel må foretages fra rute 23 Hovvejen. I rundkørslen Hovvejen (rute 23)/Hallas Allé/Rendsborgparken køres ind til virksomhederne ad Hallas Allé. Kørsel bort fra virksomhederne må foretages ad samme rute. Virksomhedernes tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 57

Tvis Vognmands Forretning A/S, Kronborgvej 11, Aulum

Tilkørsel må foretages fra rute 18 Hovedvejen i krydset med Kronborgvej, hvor der svinges mod øst og fortsættes ad denne vej frem til virksomheden på Kronborgvej 11. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 58

Dansk Supermarked A/S, Industribuen 2-4 (Indkørsel fra Industrigrenen), Ishøj

Scania Biler A/S, Industribuen 19, Ishøj

Thurah Transport A/S, Baldershøj 16-18, Ishøj

Tilkørsel må foretages fra O4, tilslutningsanlæg 6, Ishøj, mod vest ad Ishøj Stationsvej frem til krydset med Vejleåvej, hvor der svinges til venstre. Derefter er ruterne som anført nedenfor til den enkelte virksomhed.

Tilkørsel fra øst må foretages fra E20/E47, tilslutningsanlæg 26, Ishøj Strand, mod vest ad Ishøj Stationsvej frem til krydset med Vejleåvej, hvor der svinges til venstre. Derefter er ruterne som anført nedenfor til den enkelte virksomhed:

–  til Dansk Supermarked A/S svinges fra Vejleåvej til venstre ad Industribuen. Fra denne svinges til venstre ad Industrigrenen, hvor indkørslen til virksomheden ligger ca.100 meter nede ad vejen på højre hånd.

–  til Scania Biler A/S svinges fra Vejleåvej til venstre ad Industribuen, hvor virksomheden ligger i nr. 19.

–  til Thurah Transport A/S svinges fra Vejleåvej til venstre ad Baldershøj, hvor virksomheden ligger i nr. 16-18.

Kørsel bort fra virksomhederne må foretages ad samme ruter, idet ensretningen dog skal følges ad Baldershøj. Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 59

Rynkeby Food A/S, Vestergade 30, Ringe

Tilkørsel må foretages fra rute 9 tilslutningsanlæg 13, Ringe C, hvor der svinges mod vest ad rute 323, Ørbækvej og fortsættes ligeud ad Vestergade, hvor virksomheden ligger i nr. 30. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 60

Blue Water Shipping A/S, Gamma 3, Søften

ContainerCare A/S, Beta 5, Søften

Kohberg Brød A/S, Gamma 8, Søften

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 46, Århus N, mod vest ad rute 505, Århusvej, frem til krydset med sidevejen Beta, hvor der svinges til højre ad denne vej. Derefter er ruterne følgende:

–  til Blue Water Shipping A/S svinges fra Beta til Gamma, hvor virksomheden ligger i nr. 3. Kørsel bort fra virksomheden foretages ved udsving til højre fra virksomheden ad Gamma frem til krydset med Alfa, hvor der svinges til venstre. I krydset Alfa/Århusvej svinges til venstre ad denne vej, der fører til tilslutningsanlæg 46, Århus N.

–  til ContainerCare A/S fortsættes ligeud ad Beta, hvor virksomheden ligger i nr. 5. Kørsel bort fra virksomheden foretages ved udsving til højre fra virksomheden ad Beta frem til krydset med Alfa, hvor der svinges til venstre. I krydset Alfa/Århusvej svinges til venstre ad denne vej, der fører til tilslutningsanlæg 46, Århus N.

–  til Kohberg Brød A/S svinges fra Beta til Gamma, hvor virksomheden ligger i nr. 8. Kørsel bort fra virksomheden foretages ved udsving til venstre fra virksomheden ad Gamma frem til krydset med Alfa, hvor der svinges til venstre. I krydset Alfa/Århusvej svinges til venstre ad denne vej, der fører til tilslutningsanlæg 46, Århus N.

Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 61

BHJ A/S, Kornvej 1, Hobro

Danske Fragtmænd A/S, Havrevænget 10, Hobro

Knauf Danogips A/S, Kløveremarksvej 4-6. Hobro

Knauf Danogips A/S (lager), Hegedalsvej 79, Hobro

Nopa A/S, Havrevænget 9-11, Hobro

Point-S A/S, Hegedalsvej 82, Hobro

Scania Biler A/S, Kløvermarksvej 8, Hobro

XL-BYG Hobro Ny Trælast A/S, Lucernevej 2, Hobro

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 34, Hobro N, mod øst ad Nordre Ringvej frem til rundkørslen ved Ny Hadsundvej og videre mod øst ad denne vej frem til krydset med Havrevænget, hvor der svinges til højre ad denne vej. Derefter er ruterne følgende:

–  til BHJ A/S fortsættes ad Havrevænget frem til krydset med Kornvej, hvor der svinges til venstre. Virksomheden ligger i nr. 1 på denne vej.

–  til Danske Fragtmænd A/S fortsættes ad Havrevænget, hvor virksomheden ligger i nr. 10.

–  til Knauf Danogips A/S fortættes ad Havrevænget frem til krydset med Hvedemarken, hvor der svinges til højre. Der fortsættes ad Hvedemarken frem til krydset med Kløvermarksvej, hvor der svinges til venstre. Virksomheden ligger i nr. 4-6 på denne vej. Til virksomhedens lager fortsættes ligeud ad Kløvermarksvej/Hegedalsvej, hvor lageret ligger i nr. 79 på denne vej.

–  til Point-S A/S fortættes ad Havrevænget frem til krydset med Hvedemarken, hvor der svinges til højre. Der fortsættes ad Hvedemarken frem til krydset med Kløvermarksvej, hvor der svinges til venstre. Der fortsættes ligeud ad Kløvermarksvej og Hegedalsvej, hvor virksomheden ligger i nr. 82

–  til Nopa A/S fortsættes ad Havrevænget, hvor virksomheden ligger i nr. 9-11.

–  til Scania Biler A/S fortættes ad Havrevænget frem til krydset med Hvedemarken, hvor der svinges til højre. Der fortsættes ad Hvedemarken frem til krydset med Kløvermarksvej, hvor der svinges til højre. Virksomheden ligger i nr. 8 på denne vej.

–  til XL-byggecenter fortættes ad Havrevænget frem til krydset med Hvedemarken, hvor der svinges til højre. Der fortsættes ad Hvedemarken frem til krydset med Kløvermarksvej, hvor der svinges til venstre. Der fortsættes ad Kløvermarksvej frem til krydset med Lucernevej, hvor der svinges til højre ad denne vej. Virksomheden ligger i nr. 2 på denne vej.

Kørsel bort fra virksomhederne må foretages ad samme ruter. Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 62

COOP Logistik, Arnfredsvej 6, Vejen

K. Hansen Transport A/S, Park Allé 18, Vejen

Skare Meat Packers K/S, Industrivej Syd 1, Vejen

Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 68, Vejen, mod syd ad Asbovej frem til rundkørslen ved Esbjergvej/Boulevarden. Derefter er ruterne følgende:

–  til COOP Logistik fortsættes ad Esbjergvej, Præstevænget og Koldingvej frem til krydset med Arnfredsvej, hvor der svinges til højre. Virksomheden ligger i nr. 6 på denne vej.

–  til K. Hansen Transport A/S fortsættes ad Esbjergvej, Præstevænget og Koldingvej frem til krydset med Park Allé, hvor der svinges til højre. Virksomheden ligger i nr. 18 på denne vej.

–  til Solar A/S fortsættes ad Boulevarden frem til krydset med Industrivej Vest, hvor der svinges til højre. Virksomheden ligger i nr. 43 på denne vej.

–  til Skare Meat Packers K/S fortsættes ad Esbjergvej, Præstevænget og Koldingvej frem til krydset med Park Allé, hvor der svinges til højre. Derefter fortsættes ad Park Allé frem til Industrisvinget, hvor der kan drejes til venstre hvis man vil nå indkørslen på Industrisvinget, eller der kan fortsættes frem til Industrivej Syd, hvor der drejes til venstre, hvis man vi frem til indkørslen på Industrivej Syd.

Kørsel bort fra virksomhederne må foretages ad samme ruter.

Bilag


Bilag 63

Spanvall A/S, Tissøvej 41, Jorløse, Jerslev

Johs. Rasmussen Svebølle A/S, Øresøvej 2, Svebølle

Tilkørsel må foretages fra rute 23, Skovvej, ved tilslutningsanlægget til den krydsende vej Frederiksberg, hvor der svinges mod syd ad denne vej. Derefter er ruterne som anført nedenfor til de enkelte virksomheder.

–  til Spanvall A/S fortsættes ligeud ad Frederiksberg, Højbjergvej og Tissøvej, hvor virksomheden ligger i nr. 41.

–  til Johs. Rasmussen Svebølle A/S fortsættes ligeud ad Frederikberg til krydset med Øresøvej, hvor der svinges til venstre, og hvor virksomheden ligger i nr. 2.

Kørsel bort fra virksomhederne må foretages ad samme ruter. Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 64

Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, Aalborg

Tilkørsel fra syd må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 24, Øster Uttrupvej, mod nordvest ad Østre Uttrupvej, ad Rørdalsvej hvor virksomheden ligger på Rørdalsvej 44. Tilkørsel fra nord må foretages fra tilslutningsanlæg 23, Aalborg N, til højre ad første frakørselsrampe, ad Rørdalsvej og videre ad Rørdalsvej hvor virksomheden ligger på Rørdalsvej 44. Der er 3 unummererede tilkørsler til virksomheden: En over for Sølystvej, en over for F. L. Smidthsvej og en via Lergravsvej. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme ruter. Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 65

DSV Road A/S, Kystvejen 100, Nørresundby

Tilkørsel fra E39, Hirtshalsvejen, må foretages fra nord i tilslutningsanlæg 10, Høvejen, mod øst ad Gammel Høvej frem til rundkørslen og videre ad Bøgildsmindevej frem til krydset med Kystvejen, hvor der svinges til venstre ad denne vej og fortsættes frem til virksomheden på Kystvejen 100. Tilkørsel fra E45, Frederikshavnmotorvejen, må foretages fra tilslutningsanlæg 20, Bouet, mod sydøst ad Bøgildsmindevej frem til krydset med Kystvejen, hvor der svinges til venstre ad denne vej og fortsættes frem til virksomheden på Kystvejen 100. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme ruter. Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 66

Tri Trail Trucking ApS, Rørdalsvej 203, Aalborg

Tilkørsel fra syd må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 24, Øster Uttrupvej, mod nordvest ad Østre Uttrupvej, ad Rørdalsvej, Tranholmvej og Rørdalsvej, hvor virksomheden ligger på Rørdalsvej 203. Tilkørsel fra nord må foretages fra tilslutningsanlæg 23, Aalborg N, til højre ad første frakørselsrampe, ad Rørdalsvej og videre ad Rørdalsvej, Tranholmvej og Rørdalsvej, hvor virksomheden ligger på Rørdalsvej 203. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme ruter. Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 67

Liller Trans A/S, Handelsvej 28, Odense

Tilkørsel fra E20, Fynske Motorvej må foretages fra vest i tilslutningsanlæg 50, Hjallese, hvor der svinges mod sydøst ad Svendborgvej frem til rundkørslen med Energivej. Der fortættes ad Energivej frem til krydset med Handelsvej, hvor der svinges til højre, og hvor virksomheden ligger i nr. 28. Tilkørsel for trafik fra øst foretages ved at køre af fra E20, Fynske Motorvej, i tilslutningsanlæg 51, Odense S, køre rundt i rundkørslen og køre tilbage på E20 ad rampen mod øst, hvorefter tilkørslen foretages som ovenfor beskrevet for trafik fra vest. Kørsel bort fra virksomheden foregår ad Handelsvej, Energivej og Svendborgvej til tilslutningsanlæg 50, hvor der kan køres på E20 i begge retninger. Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 68

Rockwool A/S, Rockwoolvej 2, Øster Doense, Hobro

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 34, Hobro N, mod øst ad Nordre Ringvej frem til krydset med Ny Hadsundvej, hvor der svinges til venstre ad denne vej. Ny Hadsundvej følges frem til krydset med Aalborgvej, hvor der svinges til venstre. Der fortsættes ad denne vej og ligeud ad Hobrovej frem til krydset med Stenstrupvej, hvor der svinges til højre. Stenstrupvej følges frem til krydset med Rockwoolvej, hvor der svinges til højre. Virksomheden ligger på Rockwoolvej nr. 2.

Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 69

Lantmännen Unibake Danmark A/S, Oensvej 28-30, Hatting, Horsens

GM-ITM A/S, Orionvej 18, Horsens

GM-ITM A/S, Marsallé 111-113, Horsens

Reitan Distribution A/S, Marsallé 32, Horsens

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 57, Horsens S, mod øst ad Vestvejen. Derefter er ruterne som anført nedenfor til de enkelte virksomheder.

–  til Lantmännen Unibake Danmark A/S fortsættes ad Vestvejen til rundkørslen ved Skråvej, hvor der fortsættes ad denne vej mod nord til krydset med Oensvej, hvor der svinges til venstre. Virksomheden ligger i nr. 28-30 på denne vej.

–  til GM-ITM A/S fortsættes ad Vestvejen frem til rundkørslen ved Orionvej, hvor der fortsættes ad denne vej mod syd. En afdeling af virksomheden ligger i nr. 18 på denne vej. For at nå til Marsallé 111-113 fortsættes ad Orionvej frem til krydset med Saturnvej, hvor der svinges til venstre. Saturnvej følges til krydset med Marsallé, hvor der svinges til højre. Virksomheden ligger i nr. 111-113 på denne vej.

–  til Reitan Distribution A/S fortsættes ad Vestvejen frem til rundkørslen ved Marsallé, hvor der fortsættes ad denne vej mod nord frem til virksomheden, der ligger i nr. 32 på denne vej.

Kørsel bort fra virksomhederne må foretages ad samme ruter. Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 70

DKI Logistics A/S, Egeskovvej 21, Horsens

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 55, Horsens N, mod øst ad Østbirkvej frem til rundkørslen ved Skanderborgvej, hvor der fortsættes ad denne vej mod nord frem til krydset med Egeskovvej, hvor der svinges til venstre. Virksomheden ligger i nr. 21 på denne vej. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 71

Jørgen Jensen Distribution A/S, Uhregårds Allé 2, Ikast

Tilkørsel må foretages fra rute 15, Herningmotorvejen, tilslutningsanlæg 38, Ikast C, mod nord ad Thomas Poulsens Allé frem til krydset med Uhregårds Allé, hvor der svinges til højre. Virksomheden ligger i nr. 2 på denne vej. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 72

LF Miljøcenter/Marius Pedersen A/S, Nykøbingvej 76, Sakskøbing

Nyscan A/S, Industrivej 11, Sakskøbing

Sax-Trans Aps., Kroggårdsvej 34-36, Sakskøbing

For køretøjer kommende fra nord må tilkørsel foretages fra E47, tilslutningsanlæg 46, Sakskøbing. Derefter er ruterne som anført nedenfor til de enkelte virksomheder.

–  til LF Miljøcenter/Marius Pedersen A/S svinges til højre ad Stadionvej, der følges frem til krydset med Nykøbingvej, hvor der svinges til venstre. Virksomheden ligger i nr. 76 på denne vej. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad Nykøbingvej frem til krydset med Stadionvej, hvor der svinges til venstre ad Nykøbingvej, der følges frem til krydset med motorvejsrampen mod København, hvor der svinges til højre ned på motorvejen.

–  til Nyscan A/S svinges til venstre ad Stadionvej, der fortsætter i Kroggårdsvej. Denne vej følges frem til krydset med Industrivej, hvor virksomheden ligger i nr. 11 på denne vej. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad Industrivej, Kroggårdsvej, Stadionvej og Nykøbingvej, der følges frem til krydset med motorvejsrampen mod København, hvor der svinges til højre ned på motorvejen.

–  til Sax-Trans Aps. svinges til venstre ad Stadionvej, der fortsætter i Kroggårdsvej, hvor virksomheden ligger i nr. 34-36. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad Kroggårdsvej, Stadionvej og Nykøbingvej, der følges frem til krydset med motorvejsrampen mod København, hvor der svinges til højre ned på motorvejen.

Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 73

Lantmännen Unibake Danmark A/S, Hjermvej 9/Lundholmvej 8/Lundholmvej 14, Holstebro

Tilkørsel må foretages fra rute 11, Ringvejen, hvor der svinges mod øst ad Hjermvej. Der fortsættes ad Hjermvej igennem krydset Hjermvej/Lundholmvej/Nyholmvej frem til det andet kryds med Lundholmvej, hvor der svinges til venstre. Indkørsel til virksomheden kan foretages i nr. 8 og nr. 14 på Lundholmvej. Kørsel bort fra virksomheden må foretages fra Lundholmvej nr. 8 og fra Hjermvej nr. 9 ad samme ruter som tilkørsel. Virksomhedens til- og frakørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 74

Dantra A/S, Vejlevej 7, Hjøllund

Kørsel til og fra virksomheden må foretages fra rute 13, Vejlevej. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 75

Frode Laursen A/S, Emballagevej 3, Grenaa

Klaus Kousted Pedersen, Emballagevej 6, Grenaa

Tilkørsel må foretages fra rute 16, Hovedvejen. I krydset Hovedvejen/Mellemstrupvej svinges mod nord ad Mellemstrupvej og fortsættes frem til krydset med Emballagevej, hvor der svinges til højre. Virksomhederne ligger henholdsvis i nr. 3 og nr. 6 på denne vej. Kørsel bort fra virksomhederne må foretages ad samme rute. Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 76

Andreas Andresen A/S, Fælledvej 27, Struer

Tilkørsel må foretages fra rute 11, Holstebrovej. I rundkørslen Holstebrovej/Vester Gimsingvej/Drøvten svinges mod vest ad Vester Gimsingvej og fortsættes frem til krydset med Fælledvej, hvor der svinges til højre. Virksomheden ligger i nr. 27 på denne vej. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedernes tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 77

Alex Andersen Ølund A/S, Holkebjergvej 54, Odense

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 52, Odense SV, mod syd ad Assensvej frem til krydset med Højmevej, hvor der svinges til højre ad denne vej. I det efterfølgende T-kryds med Holkebjergvej svinges til venstre. Virksomheden ligger i nr. 54. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 78

AKV Langholt a. m. b. a. , Gravsholtvej 92, Vodskov

Tilkørsel må foretages fra E45 tilslutningsanlæg 17, Lyngdrup mod øst ad Lyngdrupvej frem til krydset med Gravsholtvej, hvor der svinges til højre og køres frem til Gravsholtvej 92. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 79

Anders Sørensen Møbeltransport A/S, Helge Nielsens Allé 11, Løsning

Autobude A/S, Teknikervej 5, Hedensted

Dansk Retursystem A/S, Lundagervej 43, Løsning

Indeks Retail A/S, Lundagervej 21, Hedensted

OK-Olie, Lundagervej 2, Hedensted

Rygaard Transport & Logistic A/S, Lundagervej 106, Hedensted

Tilkørsel må foretages fra E45 tilslutningsanlæg 58, Hedensted, mod sydøst ad Gesagervej frem til rundkørslen ved Lundagervej. Der fortsættes ad tredje frakørsel, Lundagervej. Herefter køres der frem til adresserne ad følgende ruter:

–  Anders Sørensen Møbeltransport A/S, Helge Nielsens Allé 11, Løsning - ad Lundagervej frem til Helge Nielsens Allé (sydlige indkørsel), hvor der svinges til venstre og fortsættes frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden foretages ved venstresving ad Helge Nielsens Allé. Der fortsættes frem til Lundagervej, hvor der svinges til højre. Lundagervej følges frem til Gesagervej, hvor der svinges til højre og køres frem til tilslutningsanlæg 58 på E45.

–  Autobude A/S, Teknikervej 5, Hedensted - i første rundkørsel tages første frakørsel ad Teknikervej frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

–  Dansk Retursystem A/S, Lundagervej 43, Løsning - ad Lundagervej frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

–  Indeks Retail A/S, Lundagervej 21, Hedensted - ad Lundagervej i første rundkørsel svinges ad tredje frakørsel og herefter køres frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

–  OK-Truck Diesel Hedensted, Lundagervej 2, Hedensted ad Lundagervej frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

–  Rygaard Transport & Logistic A/S, Lundagervej 23, Hedensted - ad Lundagervej frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 80

Daka a.m.b.a. Dakavej 10, Løsning

K. Kristoffer Larsen A/S, Gesagervej 29, Løsning

Lastas A/S, Energivej 35, Hedensted

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 58, Hedensted, mod nordvest ad Gesagervej. Derefter køres frem til adresserne ad følgende ruter:

–  Daka a.m.b.a., Dakavej 10, Løsning – til højre ad Dakavej frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

–  K. Kristoffer Larsen A/S, Gesagervej 29, Løsning – ad Gesagervej frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

–  Lastas A/S, Energivej 35, Hedensted – til venstre ad Energivej frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

–  Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 81

Ardagh Glass Holmegaard A/S, Glasværksvej 52, Næstved

Tilkørsel må foretages fra E47/E55, tilslutningsanlæg 37, Rønnede, mod vest ad rute 54, Ny Næstvedvej til krydset med Holmegaardsvej i Holme Olstrup. Der fortsættes ad Holmegaardsvej mod nord frem til rundkørslen med Glasværksvej i Fensmark. I rundkørsel tages første frakørsel ad Glasværksvej frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 82

COOP, Hovvejen, Hasselager

COOP, Torshøjvej 45, Hasselager

Frode Laursen A/S, Petersmindevej 5, Hørning

Kørsel til COOPs indkørsel på Hovvejen, Hasselager foretages fra E45, tilslutningsanlæg 50, Hørning, eller fra rute 501 tilslutningsanlæg 1, Hasselager V. Herfra svinges mod øst ad Torshøjvej frem til krydset med Hovedvejen/Hovvejen, hvor der fortsættes ligeud ad Hovvejen frem til virksomheden. Kørsel bort fra stedet skal foregå ad samme rute.

Kørsel til COOP, Torshøjvej 45, Hasselager foretages fra E45 tilslutningsanlæg 50, Hørning, mod øst frem til adressen eller fra rute 501 tilslutningsanlæg 1, Hasselager V.mod vest frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

Kørsel til Frode Laursen A/S, Petersmindevej 5, Hørning foretages fra E45, tilslutningsanlæg 50, Hørning, eller fra rute 501 tilslutningsanlæg 1, Hasselager V. Herefter svinges mod øst ad Torshøjvej frem til krydset med Hovedvejen, hvor der svinges til højre ad Hovedvejen. Der fortsættes videre af Aarhusvej fem til krydset med Petersmindevej, hvor der svinges til venstre og køres frem ad Petersmindevej til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme ruter. Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 83

Premiere Is A/S, Sennelsvej 1, Thisted

S. J. Fragt A/S, Leopardvej 26, Thisted

Tilkørsel til Premiere Is A/S Sennelsvej 1, Thisted må foretages fra rundkørslen mellem rute 26 og rute 11 ved Thisted Nord ad rute 11, Aalborgvej, mod øst frem til krydset med Leopardvej derefter til højre ad Leopardvej frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

Tilkørsel til S. J. Fragt A/S, Thisted må foretages fra rundkørslen mellem rute 26 og rute 11 ved Thisted Nord ad rute 11, Aalborgvej, mod øst frem til krydset med Leopardvej derefter til højre ad Leopardvej frem til Sennelsvej derefter til højre af Sennelsvej frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 84

Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej 7, Brørup

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 69, Brørup, mod syd ad rute 417, Vejlevej, gennem rundkørslen ad Nørregade videre til Esbjergvej, hvor der drejes til højre. Tilkørslen til virksomheden sker via indkørslen på Esbjergvej.

Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute.

Bilag


Bilag 85

Rockwool A/S, Industrivej 9-11, Vamdrup

Tilkørsel må foretages fra E45 tilslutningsanlæg 65, Kolding S, mod vest ad rute 25, Tankedalsvej, Koldingvej. I rundkørslen mellem rute 25 og Omfartsvejen/Koldingvej fortsættes ad Koldingvej mod vest frem til rundkørslen med Industrivej. Der fortsættes ad denne vej frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 86

Dalum Papir A/S, Maglemøllevej 60, Næstved

Tilkørsel må foretages fra rute 22. I rundkørslen Vestre Ringvej/Karrebækvej køres ad Karrebækvej mod øst. I rundkørslen med Grimstrupvej/Engvej tages anden frakørsel ad Engvej. For enden af Engvej drejes til venstre ad Fabriksvej frem til Maglemøllevej, hvor der drejes til højre. Der køres ad Maglemøllevej frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 87

Palle´s Fragt & Autokraner A/S, Brolæggervænget 1, Næstved

Tilkørsel må foretages fra rundkørsel rute 22, Vestre Ringvej. I rundkørslen Vestre Ringvej/Industrivej fortsættes ad Vestre ringvej mod øst frem til Vordingborgvej, hvor der svinges til højre. Der fortsættes ad Vordingborgvej frem til krydset med Industrivangen, hvor der svinges til venstre. Der fortsættes ad Industrivangen frem til Brolæggervænget, hvor der svinges til venstre og køres frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 88

Scania Biler A/S, Mads Eg Damgaards Vej 56, Herning

Der kan foretages tilkørsel fra øst ad rute 15 tilslutningsanlæg 42, Herning V til højre ad Vardevej mod nord frem til krydset med Mads Eg Damgaards Vej, hvor der svinges til venstre og fortsættes frem til adressen.

Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ved at der fortsættes ad Mads Eg Damgaards Vej mod vest frem til rundkørslen, hvor tredje frakørsel tages ad rute 195, Dronningens Boulevard frem mod rute 15 og -12/18 Herning. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 89

Skive Havn, Skive

Tilkørsel må foretages fra Rute 26 rundkørslen med Vestre Boulevard/Nørre Boulevard mod sydøst ad Nørre Boulevard og frem til Havnevej hvor der svinges til venstre ad Havnevej og videre af Nordhavnsvej frem til Strandvejen hvor der drejes til højre frem til området. Kørsel bort fra stedet skal foregå ad samme rute. Havnens afgrænsning og tilkørselsforholdene er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 90

Dansk Supermarked A/S, Axel Gruhns Vej 7, Højbjerg

Tilkørsel må foretages fra den sydlige motorvejstilslutning 2, Hasselager på rute 501 (Aarhus Syd Motorvejen) eller motorvejstilslutning 49 – Aarhus S, E45 (Østjyske Motorvej) mod øst ad genvejen, drej til venstre ad Møllebakken/Rute 170, drej til højre, ad Ringvej Syd/O2 drej til venstre, og følg Axel Gruhns Vej frem til virksomheden. Kørsel bort fra stedet skal foregå ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

BEMÆRK: det er ikke tilladt at anvende de nordlige ramper i motorvejstilslutning 2 – Hasselager til kørsel til eller fra adressen.

Bilag


Bilag 91

Nordic Sugar, Prinsholmvej 1, Nykøbing Falster

Fra Gedser Landevej i rundkørslen med Prinsholmvej, svinges mod sydvest ad Prinsholmvej frem til virksomheden. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 92

Danske Fragtmænd, Sverigesvej 15, Haderslev

Tilkørsel må foretages fra E45 tilslutningsanlæg 67, Haderslev N mod øst ad Moltrup Landevej. Herefter svinges til venstre ad Sverigesvej frem til virksomheden på Sverigesvej 15. Kørsel bort fra stedet skal foregå ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 93

GLS Denmark A/S, Kokmose 3, Kolding

Tilkørsel må foretages fra E45 tilslutningsanlæg 62 mod nord ad Højvangen frem til Petersmindevej hvor der svinges til venstre, frem til Kokmose hvor der svinges til højre hvorefter der køres frem til virksomheden. Kørsel bort fra stedet skal foregå ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 94

Dansk Special Affald A/S, Baggeskærvej 15, Herning

IPD Logistics ApS, Baggeskærvej 23, Herning

Sand Spedition A/S, Baggeskærvej 25, Herning

Tilkørsel må foretages fra øst ad rute 15 ad rute 195 mod Studsgård/Herning V hvor der svinges mod højre ad Dronningens Boulevard frem til rundkørslen. Her tages første frakørsel ad Mads Eg Damgaards Vej frem til Vardevej hvor der svinges til højre frem til Baggeskærvej. Her svinges til højre ad Baggeskærvej og fortsættes frem til adresserne. Kørsel bort fra adresserne skal foregå tilbage ad Baggeskærvej hvorefter der svinges til højre af Vardevej frem til sammenfletningen med Rute 12/Rute 15 mod Viborg/Holstebro/Vejle. Virksomhedernes tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 95

Erslev Industriområde, Erslev, Morsø

Tilkørsel må foretages fra Rute 26, Vildsundvej ad Lyngbro hvor der svinges til højre ind ad Industrivej. Kørsel bort fra adressen skal foregå ad samme rute. Industriområdets tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 96

Rose Poultry, Tværmosevej 10, Vinderup

Tilkørsel må foretages fra Rute 11, Ringevejen i Holstebro mod nordøst ad rute 189 Rasmus Færchs Vej/Ny Skivevej/Skivevej/Holstebrovej/Skivevej til Tværmosevej hvor der svinges til venstre og køres frem til adressen der ligger på højre side. Kørsel bort fra adressen skal foregå ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 97

Danish Crown, Grindstedvej, Taurusvej og Energivej, Holsted

Tilkørsel må foretages fra E20, tilslutningsanlæg 70, Holsted. Mod nord ad rute 425, Grindstedvej til rundkørslen ved Taurusvej. I rundkørslen drejes mod øst langs Taurusvej, hvis man vil tilgå virksomheden via indkørslen på Taurusvej. Ellers drejes mod syd øst, hvis man vil tilgå virksomheden via indkørslen på Grindstedvej. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 98

Frederiksdalvej, Erhvervsområde, Randers

Tilkørsel foretages fra E45, tilslutningsanlæg 43, Sdr. Borup hvor der svinges mod vest ad Tulipvej, rute 511, herefter svinges mod højre ad Hadstenvej, rute 180 og fortsættes til Tåsingevej hvor der svinges til venstre. Herefter fortsættes frem til erhvervsområdet. Kørsel bort fra erhvervsområdet må foretages ad samme rute. Erhvervsområdets tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 99

Flügger A/S, Ole Rømers Vej 7, Kolding

Tilkørsel må foretages fra E45, tilslutningsanlæg 64, Kolding V eller E20 frakørsel Kolding V, i rundkørslen tages frakørsel ad Ny Esbjergvej/Stålvej, herefter svinges til venstre ad Platinvej og fortsættes ad C. F. Tietgens Vej. Herefter svinges til højre ad Ole Rømers Vej og fortsæt frem til virksomheden. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 100

ARLA Foods a.m.b.a., Karolinevej 1, Slagelse

Tilkørsel foretages fra rute 22,Omfartsvejen. I rundkørslen med Karolinevej svinges mod øst ad Karolinevej, herefter køres frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 101

Bestseller A/S, Moltrup Landevej 201, Haderslev

Tilkørsel må foretages fra E45 tilslutningsanlæg 67, Haderslev N, mod vest ad Moltrup Landevej frem til rundkørslen, hvor der tages tredje afkørsel frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 102

Frode Laursen A/S, Stengårdsvej 32,Tølløse

Tilkørsel må foretages fra øst rute 21 og 23, tilslutningsanlæg 1, Tølløse, mod sydøst ad rute 155, Roskildevej frem til rundkørslen hvor der svinges ad første frakørsel Hjortholmvej mod sydvest. Der fortsættes frem til første kryds med Stengårdsvej på venstre hånd og herfra til højre frem til adressen Stengårdsvej 32. Fra vest køres fra rute 23 i tilslutningsanlæg 1, Tølløse, til højre ad Hjortholmvej, og herefter samme rute som ovenfor anført. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme ruter.

Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur

Bilag


Bilag 103

Altia Denmark A/S, Rødeledsvej 70, Svendborg

Tilkørsel må foretages fra rute 9, Svendborgmotorvejen, fra nord i tilslutningsanlæg 16, Svendborg N. I rundkørslen tages tredje frakørsel mod øst ad rute163, Ring Nord gennem rundkørsel ved østlige rampeben og frem til Porthusvej, hvor der drejes til højre. Fra Porthusvej svinges til højre ad Nordre Ringvej frem til Rødeledsvej på højre hånd. Der køres ad Rødeledsvej frem til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur

Bilag


Bilag 104

Royal Unibrew, Faxe Allé 1, Faxe

Tilkørsel må foretages fra E47/E55,Sydmotorvejen, tilslutningsanlæg 37, Rønnede, mod øst ad rute 151 Ny Næstvedvej til krydset med rute 151 Vordingborgvej, hvor der drejes til venstre frem til kryds med rute 154 Faxevej. Her drejes til højre og videre ad Faxevej/Rønnedevej frem til rundkørsel ved Rådhusvej, hvor der tages tredje afkørsel mod nord ad rute 154, Køgevej. I T-kryds drejes til højre ad rute 154, Køgevej frem til krydset med Faxe Allé. Her drejes til højre frem til den vestligste indkørsel til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur

Bilag


Bilag 105

HCS A/S, Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup

Tilkørsel må foretages fra E55/E47 tilslutningsanlæg 24, Roskildevej, mod vest ad rute 156 Roskildevej/Hovedvejen frem til krydset med Paul Bergsøes Vej /Tavleholmsvej, hvor der drejes til højre og videre ad Paul Bergsøes Vej frem til adressen Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 106

Lantmännen, Klokkestøbervej 12, Pandrup

Tilkørsel må foretages fra rute 55, Omfartsvejen, hvor der svinges til venstre i krydset med Sigsgaardvej, og videre frem til krydset med Klokkestøbervej, hvor der drejes til højre Virksomhedens omladningsplads kan tilkøres ca. 10 m. nord for adgangsvejen til Klokkestøbervej 23, hvor der drejes til højre ind på pladsen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 107

Kronborg Transport ApS, Gjettrupvej 1, Holstebro

Tvis Køkkener A/S, Skautrupvej 16, Holstebro

Tilkørsel må foretages fra rute 18, Herningvej, hvor der i krydset med Skautrupvej svinges mod nord. Herfra køres frem til adresserne ad følgende ruter:

-  Kronborg Transport ApS, Gjettrupvej 1 – ad Skautrupvej frem til krydset med Gjettrupvej, hvor der svinges til venstre frem til adressen.

-  Tvis Køkkener A/S, Skautrupvej 16 – køres lige frem ad Skautrupvej til adressen.

Kørsel bort fra virksomhederne skal foregå ad samme ruter. Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 108

COOP Danmark A/S, ved Nordmarks Allé, Albertslund

Tilkørsel må foretages fra rute 21, tilslutningsanlæg 3, Vallensbæk N, mod nord ad Vallensbæk Torvevej frem til krydset med Nordmarks Allé, hvor der svinges til højre frem til virksomheden. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 109

DSV A/S, Hovedgaden 630, Hedehusene

Tilkørsel må foretages fra rute 21, Holbækmotorvejen, tilslutningsanlæg 9 , Trekroner. Herfra køres mod syd ad Hedelandsvej frem til krydset med rute 156, Hovedgaden, hvor der svinges til venstre frem til adgangsvejen til adressen på venstre hånd. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur

Bilag


Bilag 110

Mols-Linien, Odden Færgehavn, Sjællands Odde

Tilkørsel må foretages fra rute 21, Oddenvej hvorfra der køres direkte ind i havneområdet. Kørsel bort fra havneområdet må foretages ad samme rute. Områdets afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 111

Blue Water Shipping A/S, Ventrupparken 8 B, Greve

Tilkørsel må foretages fra E55 tilslutningsanlæg 29, Greve S. Herfra køres mod nordvest ad rute 217 Mosede Landevej frem til rundkørsel hvor der svinges ad første frakørsel Ventrupparken, hvorefter der køres frem til adressen på højre hånd. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur

Bilag


Bilag 112

Mols-Linien, Ebeltoft Færgehavn, Ebeltoft

Tilkørsel må foretages fra rute 21, hvorfra der køres direkte ind i havneområdet. Kørsel bort fra havneområdet må foretages ad samme rute. Områdets afgrænsning og tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 113

Frode Laursen A/S, Vittenvej 90, Hinnerup

Tilkørsel må foretages fra tilslutningsanlæg 46, E45. Herfra køres mod nordvest ad rute 505 Århusvej frem til Vittenvej hvor der svinges til højre frem til adgangsvejen til adressen. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

Virksomhedens tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur

Bilag


Bilag 114

Nordisk Wavin A/S, Wavinvej 1, Hammel

Fra Viborgvej, rute 26, drejes til højre ad Anbækvej og ad denne frem til krydset Anbækvej/Hammelvej, hvor der drejes til venstre. Videre frem til krydset Anbækvej/Ringvejen, hvor der svinges til venstre og ad Ringvejen 1 km frem til overkørslen til Wavins lagerplads.

Her svinges til højre ind på pladsen. I modsat retning svinges til venstre fra pladsen ud på Ringvejen og ad samme rute til krydset Anbækvej/Viborgvej, hvor der drejes til venstre ad Viborgvej, rute 26.

Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 115

DHL Freight (Denmark) A/S, Banemarksvej 48, Brøndby

Tilkørsel må foretages fra rute 21, Holbækmotorvejen, tilslutningsanlæg 2, Brøndbyvester.

Fra krydset mellem den nordlige frakørselsrampe / Søndre Ringvej (O3) / Vallensbækvej fortsættes ad Vallensbækvej frem til krydset med Midtager, hvor der svinges til højre.

I krydset mellem Midtager / Park Allé / Banemarksvej fortsættes ad Banemarksvej. Indkørsel til DHL Freight A/S, Banemarksvej 48 sker til venstre ca. 850 meter fra krydset med Park Allé. Kørsel bort fra området må foretages ad samme rute. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 116

Dansk Overflade Teknik, Industrivej 14, Køge

Tilkørsel må foretages fra E20/E47, Køge Bugt Motorvejen, tilslutningsanlæg 32, Køge, ad Lyngvej mod øst, eller fra vest ad Værftsvej frem til krydset Lyngvej / Københavnsvej / Værftsvej.

Her drejes mod nord ad rute 151, Københavnsvej frem til krydset med Industrivej, hvor der svinges til venstre og frem til indkørslen ved Industrivej 14 ca. 200 m fra krydset med Københavnsvej, hvor der drejes til højre.

Kørsel bort fra området må foretages ad de samme ruter. Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 117

SuperGros, Mørupvej 2, Herning

Kørslen skal ske ad følgende rute:

Fra rute 15 fra øst køres fra ad frakørselsrampe til rute 195, Dronningens Boulevard. Her drejes til højre og frem til rundkørsel med Mads Eg Damgaards Vej. Herfra ad Mads Eg Damgaards Vej frem til kryds med Mørupvej, hvor der drejes til venstre og køres frem til overkørsel til Mørupvej 2 beliggende 590 m fra Mads Eg Damgaards Vej. Her drejes til venstre ind på adressen.

Bort fra adressen drejes til højre ud fra overkørsel til Mørupvej 2 beliggende 425 m fra Mads Eg Damgaards Vej og frem til kryds med Mads Eg Damgaards Vej. Her drejes til venstre og køres frem til Vardevej, hvor der drejes til højre og ad Vardevej til tilslutningsanlæg 42, Herning V. Her drejes ved anden rampe til højre i retning mod

rute 15 i østlig retning.

Virksomhedens tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur. Bemærk ruterne til og fra Mørupvej 2 er forskellige.

Bilag


Bilag 118

Godik, Industribuen 2, Ejby

Poul Pedersen Ejby ApS, Industrivej 26, Ejby

Fra rute E20, tilslutningsanlæg 56, Ejby, begge retninger, ad Nørregade mod syd og videre til venstre ad Erhvervsvej. Ved kryds med Industribuen/Industrivej drejes til venstre og videre ad Industribuen til Industribuen 2, hvor der drejes til venstre ind til Industribuen 2. Alternativt drejes til højre og videre ad Industrivej til Industrivej 26.

Tilsvarende i modsat retning. Virksomhedernes tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 119

Løgstrup Steel A/S, Egeskovvej 16, Kvistgård, Helsingør

Kvistgård Jern & Metal A/S, Hejreskovvej 7, Kvistgård, Helsingør

Mammen & Drescher, Oldenvej 10A, Kvistgård, Helsingør

Fra tilslutningsanlæg 4, Kvistgård, mod vest ad Hornbækvej til kryds med Kongevejen. Herfra mod nord til kryds med Egeskovevej, hvor, der svinges til venstre ad Egeskovevej, Oldenvej og Porthusvej til kryds med Helsingørsvej. Herfra ad Helsingørvej Kongevejen lige gennem rundkørslen ved Mørdrupvej til nordvendt tilslutning til rute E47, nord for tilslutning 3, Espergærde. Tilsvarende i modsat retning. Fra ruten er der adgang til Oldenvej 10A og Egeskovvej 16. Mellem Egeskovvej og Hejreskovvej 7 må køres ad Hejreskovvej. Virksomhedernes tilkørselsmulighed er vist på nedenstående figur.

Bilag


Bilag 120

T. Hansen, Stengårdvej 1, Middelfart

Toyota Motor Europe, Fynsvej 9, Middelfart

K. V. Markussen, Fynsvej 54, Middelfart

Det er tilladt at benytte følgende strækninger:

●  Til og fra rute E20 i tilslutningsanlæg 58b, Middelfart, i retning fra og til Jyllandsvej syd for rute E20

●  På Jyllandsvej i begge retninger mellem rute E20 og rundkørsel ved Vandværksvej

●  På Jyllandsvej i begge retninger mellem rundkørsler ved Vandværksvej og Fynsvej

●  På Vandværksvej i begge retninger mellem rundkørsler ved Jyllandsvej og Bogensevej

●  På Bogensevej i begge retninger mellem rundkørsler mellem Vandværksvej og Stensgårdvej/Korsholm Alle

●  På Stensgårdvej i begge retninger mellem rundkørsel ved Bogensevej og Stensgårdvej 1

●  På Korsholm Alle i sydlig retning fra rundkørslen ved Bogensevej til Kryds med højresving ind på Fynsvej

●  På Fynsvej i vestlig retning fra Korsholm Alle til rundkørslen ved Vandværksvej

●  På Fynsvej i vestlig retning fra rundkørslen ved Vandværksvej til ”sidevej til Fynsvej 54”

●  På Fynsvej i begge retninger mellem rundkørslen ved Jyllandsvej til ”sidevej til Fynsvej 54”

●  På Fynsvej i begge retninger mellem rundkørslen ved Jyllandsvej og overkørsel til Fynsvej 9

●  På »sidevej til Fynsvej 54« med højre- og venstresving ind fra Fynsvej til overkørsel til Fynsvej 54 samt fra overkørsel til Fynsvej 54 til venstresving ind på Fynsvej

Vejnavne med retningsbetegnelser skal forstås som retninger i forhold til den specifikke rundkørsel.

●  I rundkørsel Jyllandsvej/Vandværksvej må køres i begge retninger mellem Jyllandsvej nord og Jyllandsvej syd. Endvidere i begge retninger mellem Jyllandsvej nord og Vandværksvej

●  I rundkørsel Vandværksvej/Bogensevej må køres i begge retninger mellem Vandværksvej nord og Bogensevej øst

●  I rundkørsel Bogensevej/Stensgårdvej/Korsholm Alle må køres i begge retninger mellem Bogensevej vest og Stensgårdvej. Derudover må der køres i én retning fra Bogensevej vest til Korsholm Alle og fra Stensgårdvej til Korsholm Alle

●  I rundkørsel Jyllandsvej/Fynsvej må køres i begge retninger mellem Jyllandsvej nord og Fynsvej vest. Endvidere i begge retninger mellem Jyllandsvej nord og Fynsvej øst. Endelig må der køres i begge retninger mellem Fynsvej øst til Fynsvej vest.

●  I rundkørsel Fynsvej/Vandværksvej må køres i én retning fra Fynsvej øst til Fynsvej vest

●  I T-kryds Jyllandsvej/Bogensevej må køres i begge retninger mellem Jyllandsvej nord og Jyllandsvej syd

Bilag


Bilag 121

Hørkram Foodservice A/S, Centervej 1, Sorø

Multi Line A/S, Kirkebjergvej 17, Sorø

Fra rute 57 Elmegårdsvej drejes ind på Ølsgårdsvej. Fra Ølsgårdsvej fortsættes ligeud i kryds med Kirkebjergvej ad overkørsel til Centervej 1.

Fra Ølsgårdsvej drejes til højre i kryds med Centervej og fra Centervej til venstre ad overkørsel til Centervej 1, 61 meter fra Ølsgårdsvej.

Fra Ølsgårdsvej drejes til højre i kryds med Centervej og fra Centervej til venstre i kryds med Kragelundsvej og fra Kragelundsvej til venstre ad overkørsel til Centervej 1, 165 meter fra Centervej.

Fra Ølsgårdsvej drejes til venstre ad Kirkebjergvej og frem til voerkørsel og via denne til Kirkebjergvej 17.

Fra alle overkørsler returneres ad samme rute til rute 57, Elmegårdsvej.

Virksomhedernes tilkørselsmuligheder er vist på nedenstående figur

Bilag


Bilag 122

Skive Fragt A/S, Engvej 8A, Skive

Højresving fra rute 26 i rundkørsel med Nørre Boulevard ind på Nørre Boulevard mod øst. Der fortsættes gennem næste rundkørsel ad Nørre Boulevard indtil der svinges til venstre ind på Havnevej mod øst. Fra Havnevej svinges til højre ned ad Engvej, hvor der svinges venstre ind på virksomheden ved Engvej 8A ad den første indkørsel 350 m fra krydset Engvej/Havnevej. I krydset Engvej/Havnevej er det ikke tilladt at svinge til højre fra Engvej. Kørsel retur foretages af samme rute. Nedenstående kort viser virksomhedens til- og frakørselsmuligheder.

Bilag


Bilag 123

IDdesign, Ventrupparken 2, Greve

L’Oréal Danmark A/S Lager, Greve Main 21, Greve

AA Transport-Service A/S, Greve Main 38, Greve

Lastas Trucks Danmark A/S, Ventrupparken 10, Greve

Ventrupparken 10: Tilkørsel må foretages fra E55 tilslutningsanlæg 29, Greve S. Herfra køres mod nordvest ad rute 217 Mosede Landevej, frem til rundkørsel, hvor der svinges ad første frakørsel Ventrupparken, hvorefter der køres frem til adressen på højre hånd. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute. Det kan bemærkes at kørsel til Ventrupparken 8B på samme rute er tilladt.

Greve Main 21: Tilkørsel må foretages fra E55 tilslutningsanlæg 29, Greve S. Herfra køres mod nordvest ad rute 217 Mosede Landevej, frem til rundkørsel, hvor der svinges ad tredje frakørsel Greve Main hvorefter der køres frem til adressen på venstre hånd. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute.

Greve Main 38: Tilkørsel må foretages fra E55 tilslutningsanlæg 29, Greve S. Herfra køres mod nordvest ad rute 217 Mosede Landevej, frem til rundkørsel, hvor der svinges ad tredje frakørsel Greve Main, hvorefter der drejes fra ved anden vej til højre (Greve Main) og køres frem til adressen på venstre hånd. Kørsel bort fra virksomheden skal foregå ad samme rute. Nedenstående kort viser virksomhedens til- og frakørselsmuligheder.

Bilag


Bilag 124

Genan A/S, Jegindøvej 14-16, Viborg

Danske Fragtmænd Katmosevej 16, Viborg

Fra rundkørslen Holstebrovej /Jegindøvej køres mod nord ad Jegindøvej og gennem rundkørslen Jegindøvej/Livøvej/Alandsvej/Katmosevej frem til Katmosevej 16 og tilsvarende i modsat retning. Endvidere kørsel fra Vestre Ringvej, rute 13 fra syd ad frakørselsrampe til Katmosevej med højre- eller venstresving ud på Katmosevej. Endvidere må foretages venstresving indtil og højresving ud fra Katmosevej 16 i overkørslen 100 m øst for Fanøvej samt ind- og udsvingning til og fra Jegindøvej 14-16 i overkørslerne 60 m henholdsvis 260 m og 410 m nordøst for krydset med Venøvej. Nedenstående kort viser virksomhedens til- og frakørselsmuligheder.

Bilag

Redaktionel note
  • www.vejdirektoratet.dk;
    www.trafikken.dk