Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS

§ 1

I bekendtgørelse nr. 478 af 10. maj 2013 om autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS foretages følgende ændring:

1. § 2, nr. 2, affattes således:

»2) Sundhedspersonen har bestået »Prøve i Dansk 3« med minimum karaktererne 10 i mundtlig kommunikation, 7 i læseforståelse og 7 i skriftlig fremstilling. Karaktererne skal være opnået indenfor samme prøve.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. august 2016.

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 26. august 2016

Steffen Egesborg Hansen

/ Birte Obel