Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1008 af 18. september 2014 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., foretages følgende ændring:

1. Kapitel I, Regel 7, pkt. 7.2, ophæves.

Pkt. 7.3 bliver herefter pkt. 7.2.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Søfartsstyrelsen, den 30. maj 2017

Martin John

/ Per Sønderstrup