Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 626 af 2. juni 2017 om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen foretages følgende ændring:

1. I § 10 ændres »elinstallationserns funktionsdygtighed« til: »elinstallationerne«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Sikkerhedsstyrelsen, den 27. november 2018

Lone Saaby

/ Line Wenzel Guldbæk