Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgrænsning af boligområder efter § 61 a, stk. 3, i lov om almene boliger m.v.

I medfør af § 64, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på boligområder, som udpeges som ghettoområder, jf. lovens § 61 a, stk. 2, eller udsatte boligområder, jf. lovens § 61 a, stk. 1.

§ 2. Ved et boligområde nævnt i § 1 forstås et område med fysisk sammenhængende matrikelnumre, som i 2010 var ejet af almene boligafdelinger, og som havde mindst 1.000 beboere.

§ 3. Transport-, bygnings- og boligministeren kan godkende opdeling af de efter § 2 opgjorte boligområder og udvidelse med tilstødende matrikler til boligområdet.

§ 4. Boligområder efter § 2, som opfylder eller som tidligere har opfyldt betingelserne for at være et udsat boligområde, et ghettoområde eller et område, hvor der kan ydes tilskud til infrastrukturændringer, 92 b i lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 af lov om almene boliger m.v., fremgår af bilag 1.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2018.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 29. november 2018

Ole Birk Olesen

/ Stine Klingenberg Madsen


Bilag 1

Boligområder, som opfylder eller som tidligere har opfyldt betingelserne for at være et udsat boligområde, et ghettoområde eller et område, hvor der kan ydes tilskud til infrastrukturændringer, jf. 92 b i lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 af lov om almene boliger m.v., pr. 1. december 2018.

Område
Kommune
Landsejer- lavskode
Matrikelnummer (2018)
Blågården
København
2000173
6307,234,6003,6002,5988,5985,6000,5997,5995,5993,5986,5984
Lundtoftegade
København
10051,2000173
14gf,4823,172b
Aldersrogade
København
2000173
167a,5990,5418
Mjølnerparken
København
2000173
5911
Sjælør Boulevard
København
2000176
2102,2101,2324
Akacieparken
København
2000176
2e
Gadelandet/Husumgård
København
2000159
47,23,3723
Tingbjerg/Utterslevhuse
København
2000159
3617a,3617b,3617c,3617d,3550b,3550a,3724, 3549,3660,3636,3620,43619,3618,3615,3554
Bispeparken
København
2000175
1245,1246b,1246a,1247,1254,755
Stærevej mv
København
2000175
1403,1255,1256,360
Degnegården mv
København
2000175
1212,1301,1190
Hørgården
København
2000155
142,138
Brøndby Strand
Brøndby Strand
22051
16dt,16dq,13a,15bi,14fk,15bk,16dp,13kp,13ko
Værebroparken
Gladsaxe
12751
16ab,16et
Hedemarken
Albertslund
20553
4aa,4a,4z,4ø,4æ
Tåstrupgård
Høje-Taastrup
21451,21453
11by,4gs
Charlotteager
Høje-Taastrup
21951
8dq,8cy,8dt,8dp
Gadehavegård
Høje-Taastrup
20751
8ø,8ae,8æ,8y
Vejleåparken
Ishøj
20851
16a,16c
Nivåhøj
Fredensborg
130463
8br,1ge,1gf,8dm
Nøjsomhed/Sydvej
Helsingør
2000653
74g,74ad,74ac,74ag
Askerød
Greve
40652
8u
Karlemoseparken
Køge
50658
9bc,9bf,9ø
Rønnebærparken/Æblehaven
Roskilde
2000355
1a,1aa,1ab
Agervang
Holbæk
2000852
11ba,11at,11ag,11ar,11ae,11ac,11af,11ad
Ladegårdsparken
Holbæk
2000854
1yæ
Ringparken, Slagelse
Slagelse
2001452
21hz,21hæ,21x,21aa,21s,21r,21ab,21q,21p,21v
Motalavej
Slagelse
2001155
8s,8t,8u,1rv,1rø,8ø,1rn,1rr,1zc
Lindholm
Guldborgsund
2002952
22h,29dy,27ar,27as,27aq,27av,27au,27at,22n
Højstrupvej-kvarteret
Odense
2003860
5n,5ap,5m,5l,5k,1p,5aq,5dl,5dk,5p,2ez,5o,5q
Solbakken mv
Odense
2003859
9dl,9da,2ah,2c,38a,9d,2dr,18c
Korsløkkeparken Øst
Odense
2003861
3bm,3c,18c,14g,3h,1d,4pm,3ce,3ch,18a
Kertemindevejkvarteret
Odense
2003855
3al,3ap,3am,3h,3n,3k,3i,3l,3m,3an,3ao,3f,3e,3d
Vollsmose
Odense
2003855,2003859
3c,3ag,1bk,1bg,24a,2au,2g,2ø,2aa,2d,2ds,2cp, 2ax,2bc,19m,1a,17b,17d,24c,2df, 2dg,2dz,17y, 2dø,2cs,2cr,2et,2cx,2cz,2bh,2dm, 7000ax,7000au
Dianasvænget/Heliosvænget
Odense
330451
1cbs,1ccc,1cdi,1cbl
Byparken/Skovparken
Svendborg
2004352
118h,118a,138a
Nørager/Søstjernevej m.fl
Sønderborg
2008451
2948,4817
Præstebakken/Syrenparken
Esbjerg
2007557,2007558
2hø,3a,4gi,4bæ,4ge,4gf,1do
Stengårdsvej
Esbjerg
2007558
7m,9s,9t,9ax,9au,7l
Hedelundgårdparken
Esbjerg
2007558
10aq,10at,10az,10au,10as
Høje Kolstrup
Aabenraa
2008352
2384,1829,2051,2547,1792,1793,2576,1912, 2159,2639,2385,2388,2219,2491,2322,2508, 2782
Korskærparken
Fredericia
2006755
36au,36as,36bk,36at,36ar,36bf
Søndermarksvej mv
Fredericia
2006754
316c,312s,316k,316d,316l,316i,316aa,316ø
Sønderbro
Horsens
2006452
35v,35z,35ao,35ap,1du,35bf,35aa,35az,35aæ, 35am,35an,1dt,35ag,35bc,35be,1dy
Sundparken
Horsens
2006452
25z,25r,25s,25h,25k,25p
Munkebo
Kolding
2006853
24f,24e,26a
Skovvejen/Skovparken
Kolding
2006853,2006855
83d,80f,80a,85a,83b,83e,80d,80c,185ay,185cd
Finlandsparken
Vejle
2006952
42l
Løget By
Vejle
2006954
90kk,90f,90b,90fe,90fg,90kr,90d,90c,192c,90kl
Sønderager/
Brændegårdsparken
Herning
2007061
7c,15ø,15d,15ab,7s,1d,1gz
Holtbjerg
Herning
2007051,2007057
103c,1p,1o,1ai,1ag,1an,1am,1al,1ak,1v,1t
Trekanten
Holstebro
2007152
24f,16b,37c,16l,52n,52m,52l,37d,9p,9o,9k,52k, 52i,16k,2n,16a,16q,2o,51dh,51dg,51b,2m,24d
Hermann Stilings Vej m.fl
Randers
2006152
503h,506u,506r,506x,507g,503m,506s,503o, 506v,506y,506z,503i,506n,507a
Glarbjergvej-området
Randers
2006152
418k,418l,418m,418n,418r,418e,418h,418g, 418i,84k,85a,418t,418o,418f
Gammel Jennumparken
Randers
2006152
78b,80b,76a,88v
Arendalsvej
Silkeborg
810451
11cn,11cs,11cp,4br,11cr,4bu
Resedavej/Nørrevang II
Silkeborg
2006552
1346e,1346f,1346d,1346g,1346i
Højvangen
Skanderborg
2006659
1di,1bg,1dx,1dt
Bispehaven
Aarhus
1020451
16q,16p,16x
Skovgårdsparken
Aarhus
1020351,1020352
11ca,11da,11cd,11cy,11cv,11cz,11ce,11cf,1bl
Gellerupparken/Toveshøj
Aarhus
1020351
14ed,14go,14ea,14ho,14hv,14dq,14ee,14gø, 14hq,14hr,14hs,14ht,14hu,14hx,14hb,14hp, 14hm,14hn,14gm,79
Langkærparken
Aarhus
1020853
7aæ
Trigeparken
Aarhus
1010753
10t,10p
Havrevej
Thisted
2005551
793d,793b,6ov,6iæ,14bo,14bt,14bv,14bx,14bm, 14bn,14bl,12dæ
Ellekonebakken
Viborg
2005752
119cø,119dp,119cy,119dg,119dh
Houlkærvænget
Viborg
750155
4bp
Blå-, Fyr-, Ravn- og Hvidkildevej
Aalborg
2005057
7m,7i,7n,7o,7p,7q,7r,7s,7t,7h,5d,7c
Løvvangen
Aalborg
601151
9ef,3df,9eu,7bf,9eh
Sebbersundvej mv
Aalborg
2005057
9bf,20cm,20cl,20e,20c,9bi

Anm. : Denne bekendtgørelse er ikke en forudsætning for, at et område kan udpeges som et ghettoområde eller et udsat område.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen