Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2020

I medfør af § 8, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 16. januar 2019, og § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1262 af 9. november 2018 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Opreguleringsprocenten til brug for opgørelse af indkomst ved årsomregningen for 2020 udgør:

1) 2,20 pct. for pensionister, jf. § 2, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte,

2) 1,15 pct. for alle modtagere af førtidspension og personer omfattet af § 2 b i lov om individuel boligstøtte og

3) 2,5 pct. for andre.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1198 af 2. oktober 2018 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2019 ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 11. november 2019

Maria Scharks Vindum

/ Peter Truels Nielsen