Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser
Bilag 2 Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD
Bilag 3 Følsomme indvindingsområder
Bilag 4 Indsatsområder
Bilag 5 Boringsnære beskyttelsesområder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

I medfør af § 11 a, stk. 1, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen udpeger følgende områder som drikkevandsressourcer:

1) Områder med drikkevandsinteresser.

2) Områder med særlige drikkevandsinteresser.

3) Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne nævnt i nr. 2.

4) Delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2 og 3, og som er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening, de anses for følsomme over for.

5) Delområder inden for de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).

6) Boringsnære beskyttelsesområder til boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger.

§ 2. De udpegede områder er vist på bilag nr. 1-5:

1) Bilag 1: Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser.

2) Bilag 2: Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.

3) Bilag 3: Følsomme indvindingsområder.

4) Bilag 4: Indsatsområder.

5) Bilag 5: Boringsnære beskyttelsesområder.

Stk. 2. Bilagene vises ligeledes på Danmarks Miljøportal.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 18. november 2019

Lea Wermelin

/ Mads Leth-Petersen


Bilag 1

Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser

Bilag 1.1

Bilag 1 - 2

Bilag 1 - 3

Bilag 1 - 4

Bilag 1 - 5

Bilag 1 - 6

Bilag 1 - 7

Bilag 1 - 8


Bilag 2

Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD

Bilag 2 - 1

Bilag 2 - 2

2-3

Bilag 2 - 4

Bilag 2 - 5

Bilag 2 - 6

Bilag 2 - 7

Bilag 2 - 8


Bilag 3

Følsomme indvindingsområder

Bilag 3 - 1

Bilag 3 - 2

Bilag 3 - 3

Bilag 3 - 4

Bilag 3 - 5

Bilag 3 - 6

Biag 3 - 7

Bilag 3 - 8


Bilag 4

Indsatsområder

Bilag 4 - 1

Bilag 4 - 2

Bilag 4 - 3

Bilag 4 - 4

Bilag 4 - 5

Bilag 4 - 6

Bilag 4 - 7

Bilag 4 - 8


Bilag 5

Boringsnære beskyttelsesområder

Bilag 5 - 1

Bilag 5 - 2

Bilag 5 - 3

Bilag 5 - 4

Bilag 5 - 5

Bilag 5 - 6

Bilag 5 - 7

Bilag 5 - 8

Bilag 5 - 9

Bilag 5 - 10

Bilag 5 - 11

Bilag 5 - 12

Bilag 5 - 13

Bilag 5 - 14

Bilag 5 - 15

Bilag 5 - 16

Bilag 5 - 17

Bilag 5 - 18

Bilag 5 - 19

Bilag 5 - 20

Bilag 5 - 21

Bilag 5 - 22

Bilag 5 - 23

Bilag 5 - 24

Bilag 5 - 25

Bilag 5 - 26

Bilag 5 - 27

Bilag 5 - 28

Bilag 5 - 29

Bilag 5 - 30

Bilag 5 - 31

Bilag 5 - 32

Bilag 5 - 33

Bilag 5 - 34

Bilag 5 - 35

Bilag 5 - 36

Bilag 5 - 37

Bilag 5 - 38

Bilag 5 - 39

Bilag 4 - 40

Bilag 5 - 41

Bilag 5 - 42

Bilag 5 - 43

Bilag 5 - 44

Bilag 5 - 45

Bilag 5 - 46

Bilag 5 - 47

Bilag 5 - 48

Bilag 5 - 49

Bilag 5 - 50

Bilag 5 - 51

Bilag 5 - 52

Bilag 5 - 53

Bilag 5 - 54

Bilag 5 - 55

Bilag 5 - 56

Bilag 5 - 57

Bilag 5 - 58

Bilag 5 - 59

Bilag 5 - 60

Bilag 5 - 61

Bilag 5 - 62

Bilag 5 - 63

Bilag 5 - 64

Bilag 5 - 66

Bilag 5 - 66

Bilag 5 - 67

Bilag 5 - 68

Bilag 5 - 69

Bilag 5 - 70

Bilag 5 71

Bilag 5 - 72

Bilag 5 - 73

Bilag 5 - 74

Bilag 5 - 75

Bilag 5 - 76

Bilag 5 - 77

Bilag 5 - 78

Bilag 5 - 79

Bilag 5 - 80

Bilag 5 - 81

Bilag 5 - 82

Bilag 5 - 83

Bilag 5 - 84

Bilag 5 - 85

Bilag 5 - 86

Bilag 5 - 87

Bilag 5 - 88

Bilag 5 - 89

Bilag 5 - 90

Bilag 5 - 91

Bilag 5 - 92

Bilag 5 - 93

Bilag 5 - 94

Bilag 5 - 95

Bilag 5 - 96

Bilag 5 - 97

Bilag 5 - 98